Zákazky SNM do konca 2013


1. Nadlimitné zákazky
2. Podlimitné zákazky

4Q 2013 Zoznam zákazok nad 1000 €

(PDF, 61,8 kB) 

3Q 2013 Zoznam zákazok nad 1000 € 


(PDF, 50,1 kB)Výzva na predkladanie ponúk (podlimitná zákazka) ONKP Zámok Bojnice - modernizácia Huňadyho sály

(PDF, 53,7 kB)
Výzva na predloženie CP Výroba modelu hradu Červený Kameň
(PDF, 41,7 kB)

Komplexný výtvarný a technický návrh riešenia expozície Múzea Andreja Kmeťa SNM-Martin (PDF, 62,2 kB)

(PDF, 62,2 kB)
Výzva na predloženie cenovej ponuky SNM-HM


Dodávka, zameranie a montáž špeciálnej fólie SNM-HM
(PDF, 33,9 kB)

Príloha
(PDF, 20,0 kB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky SNM-MŽK
(PDF, 26,9 kB)

Nákup kancelárskeho nábytku SNM-MŽK
(PDF, 26,9 kB)

Výzva na predloženie CP na inštalovanie PSN a EPS SNM-MČK (PDF, 21,6 kB)


Oprava objektu zrubového domu a humna z Trebostova Výzva SNM-Martin

(PDF, 58,5 kB)3. Zákazky podľa § 9, ods. 9
Výzva na predloženie CP "Poskytovanie parkovania" pre SNM-R
(PDF, 142,7 kB)
Vyzva na predloženie CP "Časopis Pmiatky a múzeá č. 1 a 2" pre SNM-Redakcia SNM (PDF, 148,2 kB) 

Výzva na predloženie CP "Židovské sviatky a kolobeh života" pre SNM-MŽK
(PDF, 24,1 kB)
Výzva na predloženie CP "Cukrovinky do vianočných balíčkov" pre MBo
(PDF, 108,0 kB)
Výzva na preloženie CP "Tlač publikácií pre NP M3G" pre SNM M3G (PDF, 279,4 kB)

Výzva na predloženie CP "Dodávka špeciálnych výstavných vitrín vrátane dopravy na Bratislavský hrad" pre SNM-HM

(PDF, 34,8 kB)Výzva na predloženie CP "Umývací stroj 1 ks, vrátane dopravy na Bratislavský hrad, spustenie stroja a zaškolenie obsluhy" pre SNM-HM

(PDF, 33,8 kB)Výzva na predloženie CP "NKP Zámok Bojnice, projekt opráv".

(PDF, 60,7 kB)Výzva na predloženie CP "Zhotovenie časopisu Múzeum č. 1, 2, 3, 4, rok 2014 - farebnosť vnútro aj obálka 4+4" pre SNM

(PDF, 49,6 kB)

Výzva na predloženie CP "Zhotovenie časopisu Múzeum č. 1, 2, 3, 4, rok 2014 - farebnosť vnútro 1+1, obálka 4+4" pre SNM
(PDF, 49,6 kB)

Výzva na predloženie CP "Transport výstavy v UNESCO 125 Paris" (PDF, 136,6 kB)

Výzva na predloženie CP "Zmluva o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise na zariadení EPS systému Labour Strauss"

(PDF, 224,8 kB)


Výzva na predloženie CP "Servis, údržba, oprava EPS, PSN a CCTV"

(PDF, 87,1 kB)


Výzva na predloženie CP "NKP Zámok Bojnice, zabezpečenie fasád - múzeum"

(PDF, 68,3 kB)
Výzva na predloženie CP "NKP Zámok Bojnice, zatienenie okien kaplnky"

(PDF, 61,2 kB)
Výzva na predloženie CP "NKP Zámok Bojnice, doplnenie vykurovania kaplnka"

(PDF, 77,8 kB)


Výzva na predloženie CP "NKP Zámok Bojnice, doplnenie osvetlenia Gotika"

(PDF, 61,5 kB)
Výzva na predloženie ponuky "Výmena hlásičov elektrickej požiarnej signalizácie" pre SNM-MČK

 

(PDF, 21,7 kB)Výzva na predloženie cenovej ponuky "NKP Zámok Bojnice, oprava bleskozvodu stredný hrad" pre SNM-Bo

(PDF, 65,4 kB) 

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Vyhotovenie dámskych šiat do interiéru kaštieľa I. Madácha v Dolnej Strehovej" pre SNM-MKMS

(PDF, 53,3 kB) 

Výzva na predloženie ponuky "Nákup elektrotechnických zariadení k vytvoreniu stálej expozície do kaštieľa I. Madácha v Dolnej Strehovej" pre SNM-MKMS

(PDF, 80,5 kB) 

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Reštaurovanie zbierkových predmetov - dve procesiové žrde s krížom" pre SNM-HČK

(PDF, 44,1 kB) 

Výzva na predloženie cenovej ponuky "NKP Zámok Bojnice, oprava bleskozvodu stredný hrad" pre SNM-Bo

(PDF, 61,5 kB) 

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Oprava objektov poškodených veternou kalamitou v areáli parku kaštieľa v Betliari" pre SNM-B

(PDF, 34,4 kB) 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na "Tlač Supplementum Zborníka História" pre SNM-HM

(PDF, 42,7 kB) 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na "Stolový počítač, monitor, USB kľúč, SD kartu, multimediálnu čítačku kariet" pre SNM- Bojnice

(PDF, 42,9 kB) 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na "Stolový počítač 2ks, monitor 1ks, USB kľúč 2ks, SD karta 2ks, multimediálna čítačka kariet 1ks" pre SNM-Bo

(PDF, 57,7 kB) 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na "Vykonanie revíznej činnosti na vyhradených technických zariadeniach v NKP Zámok Bojnice"

(PDF, 48,9 kB) 

Výzva na predloženie cenovej ponuky SNM-Múzeum Bojnice - publikácia "O jednom obraze v múzeu"

(PDF, 47,1 kB) 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na "Odbornú technickú prehliadku náhradného prúdového zdroja NKP Zámok Bojnice".

(PDF, 55,1 kB) 

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Propagačný materiál k 120. výročiu SNM" publikácia pre SNM-CMK

(PDF, 52,5 kB) 

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Montáž a kompletizácia výstavy Cyril a Metod pre Vatikán" vo Vatikánskych múzeách pre SNM-HM

(PDF, 33,0 kB) 

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Havária - Výmena vykurovacích telies v objekte kotolne SNM-Múzea Betliar"

(PDF, 31,9 kB) 

Výzva na predloženie CP Zriadenie elektroinštalácie a dátových rozvodov v časti objektu

(PDF, 44,8 kB) 

Výzva na predloženie CP Oprava osobného automobilu Škoda Octávia 1,6 Combi pre SNM-HM

(PDF, 31,6 kB) 

Výzva na predloženie CP Grafické zalomenie a príprava do tlače pre SNM-HM

(PDF, 33,6 kB) 

Výzva na predloženie CP Výroba 3D modelov pre SNM-HM

(PDF, 58,6 kB) 

Opravená výzva na predloženie CP Fotoaparát a statív pre SNM-Bo

(PDF, 61,8 kB) 

Výzva na predloženie CP Výroba modelu hradu Červený Kameň pre SNM-MČK

(PDF, 41,8 kB) 

Výzva na predloženie CP na Materiál pre elektro-údržbu pre SNM-Bo

(PDF, 58,5 kB) 

Výzva na predloženie CP na Demontáž, balenie, nakladanie a prevoz výstavy "Ohýbaj ma mamko" pre SNM v Martine

(PDF, 279,1 kB) 

Výzva na predloženie CP na prekladateľské služby Odborný preklad vedeckých diel pre SNM-Bo

(PDF, 44,0 kB) 

Výzva na predloženie CP na Tlač vstupeniek pre SNM-Bo

(PDF, 45,6 kB) 

Výzva na predloženie CP na Výlep a údržba plagátov pre SNM-HM

(PDF, 33,3 kB) 

Výzva na predloženie CP na Hliníkový rám na obraz s antireflexným sklom pre SNM-HM

(PDF, 35,4 kB) 

Výzva na predloženie CP na Ofsetovú tlač materiálov - tlačové listy pre SNM-MČK

(PDF, 32,6 kB) 

Výzva na predloženie CP na Stavbu architektúry výstavy Umenie a príroda stredovekej Európy

(PDF, 31,9 kB) 

Výzva na predloženie ponuky na Transport výstavy do Záhrebu a Belehradu pre SNM-HM

 

Výzva na predloženie CP na Ofsetovú tlač materiálov pre SNM-MČK

 

Výzva na predloženie CP na Dokumentačné skrine na spisy onňuvzdorné pre SNM-HM

Výzva na predloženie CP na Kartotékovú skriňu pre dokumenty A5 pre SNM-HM

Zariadenia na prehrávanie multimediálneho obsahu SNM-HM

(PDF, 35,4 kB)Výzva na predloženie CP na Pultovú vtrínu SNM-HM

(PDF, 52,4 kB)Výzva na predloženie CP na Úpravu a maľovanie výstavných priestorov SNM-HM

Príloha Výzvy na Úpravu a maľovanie výstavných priestorov SNM-HM

(PDF, 32,7 kB)

Výzva na predloženie ponúk Herecké vystúpenia SNM-MČK

(PDF, 434,1 kB)