Archívne fondy a zbierky

Fondy a zbierky Archívu SNM sú rozdelené podľa platnej archívnej klasifikačnej schémy archívnych fondov a zbierok štátnych archívov v Slovenskej republike. Pri názve fondu alebo zbierky sú uvedené informácie o jeho časovom rozsahu (v zátvorke uvádzame časový rozsah z obdobia predchodcu), množstve materiálu v bežných metroch (1 bm = 10 archívnych škatúľ), o archívnej pomôcke k fondu či zbierke (inventár je označený písmenom I., katalóg písmenom K. a súpis písmenom S.) a stručné dejiny pôvodcu a fondu alebo zbierky.

Viac pozri in: Sprievodca po Archíve SNM, Bratislava 2008 (v predajniach SNM v Bratislave na Vajanského nábr. č. 2 a Žižkovej ul. č. 16).