Bezpečnosť zbierkových predmetov


Múzeum zabezpečuje zvýšenú ochranu a bezpečnosť budov a priestorov, v ktorých sú zbierkové predmety uložené, ako aj bezpečnostnú ochranu zbierkového predmetu pri jeho premiestňovaní, sprístupňovaní a využívaní:

a) zamedzí poškodzovaniu a znehodnocovaniu zbierkových predmetov, 
b) zabráni odcudzeniu a strate zbierkových predmetov, 
c) zamedzí nedovolenej manipulácii a nedovolenému premiestňovaniu zbierkových predmetov v rámci múzea bez súhlasu zodpovedného zamestnanca, 
d) zamedzí nedovolenému premiestňovaniu zbierkových predmetov z priestorov múzea.