Cena bez DPH: 0,88 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 0,88 €
Vložiť do košíka

Pramene slovenskej hudby

Autor: kolektív autorov

Kolektív autorov na základe významných hudobných prameňov predstavuje vývin hudby na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť. S bohatou obrazovou dokumentáciou a menným registrom je vhodným študijným materiálom pre základné a umelecké školy.

Obsah

 • MOKRÝ, Ladislav: Slovenská hudba – historické zázemie
 • RYBARIČ, Richard: Najstaršie písomné pamiatky gregoriánskeho chorálu
 • MAČÁK, Ivan: Svetská hudba v stredoveku
 • RYBARIČ, Richard: Pamiatky polyfónnej hudby
 • VAJDIČKA, Ľudovít: Duchovná pieseň
 • VAJDIČKA, Ľudovít: Nototlač
 • BALLOVÁ, Ľuba: Ľudové prvky v barokovej hudbe
 • MÚDRA, Darina: Topografia hudby klasicizmu
 • MÚDRA, Darina: Tvorba obdobia klasicizmu
 • BALLOVÁ, Ľuba: Osobnosti európskej hudby a Slovensko
 • ŽITNÁ, Viera: Počiatky národnej hudby
 • VAJDIČKA, Ľudovít - ČÍŽIK, Vladimír: Hudobné školstvo
 • MAČÁK, Ivan: Hudobné nástroje
 • ČÍŽIK, Vladimír: Hudobný život po roku 1918
 • Menný register