Cena bez DPH: 185,50 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 185,50 €
Vložiť do košíka

Rakúsky barok I. a II. diel

Autor: Papco Ján

Publikácia mapuje a vytvára obraz barokového umenia na Slovensku, ktoré má prepojenie a väzby na rakúske prostredie s centrom barokového umenia vo Viedni. Zároveň dokazuje, že vývin barokového umenia treba chápať v širšom rámci podunajského regiónu, ako aj celej strednej Európy. Bilingválna slovensko-nemecká publikácia má obsiahly obrazový a textový katalóg maliarskych a sochárskych diel, obsahuje 518 hesiel.