Cena bez DPH: 2,16 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 2,16 €
Vložiť do košíka

Sprievodca I

Autor: kolektív autorov

Prehľad zbierkového fondu múzea, ktorý bol vytváraný akvizičnou činnosťou v rokoch 1965 – 2000 v oblasti historických zbierok hudobnín, fondov osobností inštitúcií a organizácií slovenskej hudobnej kultúry, audiovizuálnych nosičov, ako aj zbierkových predmetov výtvarnej povahy so vzťahom k hudbe. Charakteristiky zbierok hudobnín a osobných fondov dopĺňa kumulatívny register autorov hudby zastúpených v jednotlivých prameňoch ako aj úvodná štúdia a prílohy sumarizujúce doterajšiu činnosť a zameranie Hudobného múzea, jeho prezentačné aktivity, vydavateľskú činnosť, výberovú bibliografiu a personálne zázemie v spomínanom období. Úvodná štúdia a anotácie zbierok sú v slovenskom a v anglickom jazyku. Musaeum Musicum, Bratislava 2001, 349 s.