Cena bez DPH: 2,16 €
Hodnota DPH: 0%
Cena s DPH: 2,16 €
Vložiť do košíka

Sprievodca II

Autor: kolektív autorov

Katalóg zbierky historických hudobných nástrojov HuM SNM, ktorý obsahuje základné údaje o zozbieraných nástrojoch a dátume ich vzniku. Autor publikácie Ivan Mačák člení unikátny fond 2386 nástrojov podľa základných konštrukčných a tvarových odlišností. Okrem katalógu sa v publikácii nachádza text o vzniku a histórii spomínanej zbierky hudobných nástrojov. Musaeum Musicum, Bratislava 2003, 247 s.