Informácie pre návštevníkov

SNM – Hudobné múzeum sa od pondelka 18.10.2021 podľa covid automatu nachádza v stupni ostražitosť

Múzeum je otvorené pre všetkých návštevníkov v režime základ. Prosíme vás o dodržiavanie všetkých nižšie uvedených opatrení. 

Vážení návštevníci,

na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej ÚVZ SR), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 237, Vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok č. 240 a Vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí č. 241 vás informujeme o nutnosti dodržiavať nasledujúce opatrenia: 

 1. Vstup do múzea a celý pobyt vo vnútorných priestoroch je umožnený len osobám s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom, šálom alebo šatkou, s výnimkami podľa § 2 ods. 2 a § 3 ods. 3 vyhlášky ÚVZ SR č. 237. Výnimku z tejto povinnosti majú napr. deti do 6 rokov, fotografované osoby na čas nevyhnutný pre fotografovanie, osoby so závažnými poruchami autistického spektra alebo osoby so stredným a ťažkým mentálnym či sluchovým postihnutím.
 2. Do múzea je umožnený vstup aj osobám iným ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným. V tom prípade sú umožnené len individuálne prehliadky v maximálnej kapacite 1 návštevník na 15 m2 plochy. Maximálny počet návštevníkov nachádzajúcich sa v budove je:
 3. Archeologické múzeum – 10 návštevníkov
 4. Hudobné múzeum – 8 návštevníkov
 5. Múzeum kultúry Karpatských Nemcov – 5 návštevníkov
 6. Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku – 10 návštevníkov
 7. Od návštevníkov, s ktorými nezdieľate spoločnú domácnosť, dodržujte odstup aspoň 2 metre. Dvojmetrové odstupy medzi osobami, prosíme, dodržiavajte aj v radoch.
 8. Pri vstupe do múzea je nutné si aplikovať dezinfekciu na ruky.
 9. Platba je možná len v hotovosti.
 10. Zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov vo výstavných a expozičných priestoroch.
 11. Dodržujte prosím pokyny zamestnancov múzea.
Ďakujeme za pochopenie!

Rekonštrukcia kaštieľa Dolná Krupá 

Z dôvodu rekonštrukčných prác bude Kaštieľ Dolná Krupá uzatvorený predbežne do októbra 2022. Park bude otvorený podľa otváracích hodín.

Voľná nedeľa

V súlade s príkazom ministerky kultúry SR č. 15/2020 sa zavádza voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov Slovenského národného múzea každú prvú nedeľu v mesiaci. Prvý voľný (bezplatný) vstup sa uskutoční dňa 07. júna 2020.