História múzea


Stručne z ďalšej histórie kaštieľa

 • 1813 sobášom Henriety Brunsvikovej s Hermanom Chotekom prichádzajú do Krupej Chotekovci
 • 1945 poslední obyvatelia kaštieľa Pallavicciniovci opustili Slovensko a miestni obyvatelia po prechode frontu kaštieľ vyrabovali
 • 1946 v zoštátnenom kaštieli bol zriadený ústav na liečenie tuberkulóznych chorôb, neskôr ústav pre duševne chorých
 • 1946 v neďalekej budove kláštora Jozefínum zomrela posledná grófka – Mária Henrieta Choteková
 • 1947 po pozemkovej reforme bol areál kaštieľa rozparcelovaný, v majetku štátu zostal park s dnešnou rozlohou 17 hektárov, mnohé významné objekty boli zbúrané (napr. knižnica, hospodárske budovy a pod.)
 • 1958 predstavitelia hudobného a kultúrneho života podpísali Memorandum na podporu snahy J. Šimka-Juhása, aby v Dolnej Krupej vzniklo Slovenské hudobné múzeum
 • 1969 kaštieľ (vyčlenený na hudobné účely) dostalo do správy Slovenské národné múzeum, neskôr bolo prijaté rozhodnutie začať s jeho obnovou
 • 1978 po rekonštrukcii, ktorú investične zastrešoval Zväz slovenských skladateľov, sa zásluhou Eugena Suchoňa otvoril v kaštieli Domov slovenských skladateľov
 • Po roku 1980 prebiehali práce na obnove parku, ale bez rešpektovania jeho pôvodnej historickej dispozície; menšie stavebné objekty prevzal do správy Historický ústav SNM a pôvodná oranžéria bola prebudovaná na depozitár hudobných nástrojov.
 • Po roku 1990 ostala neukončená obnova bez možnosti ďalšieho financovania a kaštieľ prevzala Správa kultúrnych zariadení MK SR; v zrekonštruovanom rokokovom pavilóniku (domček záhradníka) bol zriadený Pamätník Ludwiga van Beethovena.
 • 2000: budova kaštieľa sa vrátila do správy SNM
 • 2003: celý areál prešiel pod správu SNM-Hudobného múzea
 • V 20. storočí kaštieľ navštívili mnohé významné osobnosti, napríklad Ján Pálffy, majiteľ Bojnického zámku; rakúsky maliar Oskar Kokoschka; nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Romain Roland, ktorý v Dolnej Krupej zbieral materiál na svoje knihy o Ludwigovi van Beethovenovi; významný fotograf a etnológ Karol Plicka a ďalší. Po zriadení Domova slovenských skladateľov zavítal do kaštieľa okrem pravidelných návštevníkov – slovenských hudobných skladateľov, interpretov a muzikológov – celý rad významných domácich i zahraničných hostí.