Kontakty

PhDr. Edita Bugalová, PhD.

riaditeľ
sídlo:    Brämerova kúria,
              Žižkova 18, P.O.BOX 13
              810 06 Bratislava
e-mail:  edita.bugalova@snm.sk
telefón: +421 2 204 91 281
 

Mgr. Sylvia Urdová, PhD.

zástupca
sídlo:     Brämerova kúria,
               Žižkova 18, P.O.BOX 13
               810 06 Bratislava
e-mail:   sylvia.urdova@snm.sk
telefón:  +421 2 204 91 286


Kontakt

e-mail:  michal.zak@snm.sk
telefón: +421 33 24 531 31
mobil:   +421 905 285 103
web:     www.snm.sk 


Kontakt 

e-mail:  alena.kratka@snm.sk
telefón: +421 33 24 531 31
web:     www.snm.sk 


Kontakty na zamestnancov múzea


Sídlo múzea:
SNM-Hudobné múzeum
919 65 Dolná Krupá