Kontakty


Sídlo múzea:
SNM – Hudobné múzeum – Kaštieľ Dolná Krupá
919 65 Dolná Krupá 

Kontakt: 
tel.:+421 33 2453130

PhDr. Edita Bugalová, PhD.
riaditeľka
sídlo: Brämerova kúria,
Žižkova 18, P.O.BOX 13
810 06 Bratislava
e-mail: edita.bugalova@snm.sk
telefón: +421 2 204 91 281

Mgr. Sylvia Urdová, PhD.
zástupkyňa riaditeľa
sídlo:     Brämerova kúria,
               Žižkova 18, P.O.BOX 13
               810 06 Bratislava
e-mail:   sylvia.urdova@snm.sk
telefón:  +421 2 204 91 286

Alena Krátka 
kultúrno-propagačná manažérka 
Kaštieľ Dolná Krupá, Dolná Krupá
e-mail:  alena.kratka@snm.sk 
telefón: +421 33 24 531 31 
web:     www.snm.sk/kdk

Michal Žák
správca kaštieľa
Kaštieľ Dolná Krupá, Dolná Krupá
e-mail:  michal.zak@snm.sk
telefón: +421 33 24 531 31
mobil:   +421 905 285 103
web:     www.snm.sk/kdk 
Kontakty na zamestnancov múzea

Ďalšie objekty múzea