Kontakty


Otázky a informácie o Archíve SNM a archívnych fondoch adresujte na adresu: archiv@snm.sk 


Archív Slovenského národného múzea v Bratislave

sídlo: Žižkova ul. 18,  P. O. BOX 13,  810 06 Bratislava 16
telefón: +421 2 204 91 248,  +421 2 204 91 249, +421 2 204 91 250 
mobil:   +421 905978592 
e-mail:  archiv@snm.sk

Mgr. Robert Gregor Maretta, PhD. - vedúci Archívu SNM - robert.maretta@snm.sk  
PhDr. Elena Machajdíková - elena.machajdikova@snm.sk  
Mgr. Adriana Klincová - adriana.klincova@snm.sk 

Služby pre verejnosť: pondelok – piatok: 9.00 – 15.00 h
Bádatateľské návštevy je nutné ohlásiť vopred. 
  

Pobočky Archívu SNM:

Archív SNM, pobočka v SNM-Múzeá v Martine

adresa: Malá hora 2,  036 01 Martin
telefón: +421 42 413 10 11, +421 042 413 30 96
fax:       +421 842 413 24 57
email:    snmmartin@snm.sk 

Mgr. Michala Sedláčková - michala.sedlackova@snm.sk

Služby pre verejnosť: pondelok – štvrtok: 9.00 h – 14.00 h
Bádateľské návštevy je nutné ohlásiť vopred.


Archív SNM, pobočka v SNM-Múzeum Červený Kameň
adresa:  900 89 Častá
telefón: +421 33 649 51 32
fax:      +421 33 649 51 32
e-mail: hradcervenykamen@snm.sk 

Mgr. Jakub Zigo - jakub.zigo@snm.sk 

Služby pre verejnosť: pondelok – piatok: 9.00 h – 15.00 h
Bádateľské návštevy je nutné ohlásiť vopred.


Archív SNM, pobočka v SNM-Múzeum Betliar
adresa: Kaštieľna ul. 6,  049 21 Betliar
telefón: +421 58 798 31 18, +421 918 728 393
fax:      +421 58 798 31 94
e-mail: muzeum.betliar@snm.sk 

Mgr. Timea Máteová - timea.mateova@snm.sk 

Služby pre verejnosť: pondelok – piatok: 9.00 h – 15.00 h
Bádateľské návštevy je nutné ohlásiť vopred.

Archív SNM, pobočka v SNM-Spišské múzeum v Levoči
adresa: Nám. Majstra Pavla 40,  054 01 Levoča
telefón: +421 53 451 27 86
fax:       +421 53 451 28 24
e-mail: muzeum@levonet.sk 

Mgr. Zuzana Dzimková - zuzana.dzimkova@snm.sk 

Služby pre verejnosť: pondelok – piatok: 9.00 h – 15.00 h
Bádateľské návštevy je nutné ohlásiť vopred.

Archív SNM, pobočka v SNM-Múzeum Bojnice
adresa: Zámok a okolie 1,  972 01 Bojnice
e-mail:  sekretariat@bojnicecastle.sk
telefón: +421 46 543 06 24
fax:      +421 46 543 00 51
e-mail: sekretariat@bojnicecastle.sk 

Ing. Erik Kližan - erik.klizan@snm.sk 

Služby pre verejnosť: pondelok – piatok: 9.00 h – 15.00 h
Bádateľské návštevy je nutné ohlásiť vopred.

Ďalšie kontaktné adresy:

Štátne archívy SR a špecializované verejné archívy: http://www.minv.sk/?archivy 
Spoločnosť slovenských archivárov SR: http://www.archivari.sk