IN NOMINE CIVITATIS LEUTSCHA.... o tých, čo zanechali svoju stopu


Text: Demčáková Zuzana, kurátorka Spišského múzea v Levoči 
Foto: SNM – Spišské múzeum

Mestá tvorili dejiny. Dejiny miest zase ich obyvatelia. Výnimkou nie je ani Levoča. Jej ulicami prešli mnohí. Niektorí iba prechádzali, iní sa zdržali len na krátky čas a boli aj takí, ktorí za levočskými hradbami prežili svoje krátke príbehy. Mnohé generácie prispeli k rozvoju a rozkvetu mesta. Mnoho rúk, pre nás dnes bezmenných mešťanov a remeselníkov. Všetci tí, tu zanechali svoju trvalú stopu.

A práve stopa, v prenesenom slova význame, hmotná v rôznych podobách, je ústredným motívom novej výstavy Spišského múzea v Levoči, s názvom IN NOMINE CIVITATIS LEUTSCHA.... o tých, čo zanechali svoju stopu. Výstava mapuje desať životných príbehov, desiatich konkrétnych osôb, desiatich Levočanov – úspešného podnikateľa Jána Thurza III. (1437 – 1508), humanistického učenca Jána Henckela (1481 – 1535), výnimočného rezbára Majstra Pavla (prelom 15. – 16. stor.), kronikára Gašpara Haina (1632 – 1687), tlačiara kníh Samuela Brewera (1645 – 1699), zlatníka a šperkára Jána Silášiho (1705 – 1782), portrétistu Jána Rombauera (1782 – 1879), maliara Jozefa Czauczika (1780 – 1857) a podnikateľa a filantropa Andreja Probstnera ml. (1795 – 1853). Medzi nimi sa nachádza aj jedna výnimočná žena Juliana Géczi Korponay (1680 – 1715), ktorú legenda a osud navždy spojili s Levočou.

Téma sa zdá byť všedná a klasická, no jej nezvyčajná inštalácia vo výstavných priestoroch historickej radnice z nej vytvorila tému modernú a plnú kontrastov. Osudy jednotlivých vybraných osobností sú divákom predstavené cez grafity, nástreky a nápisy na stenách a podlahe. Všetko je umocnené bohatou škálou farieb. Práve tento aspekt výstavy spája tradičné s moderným. Každá osobnosť je predstavená jedinečnými a originálnymi zbierkovými predmetmi, ktoré súvisia s jej životom, pôsobením, tvorbou a činnosťou a prostredníctvom medailónu – krátkeho, rukou písaného textu, ktorý návštevníkom pútavo približuje jej pôvod, osud a životné peripetie.

Návštevníci tak môžu obdivovať originál bardejovskej kalvárie z dielne Majstra Pavla, vzácnu monštranciu a šperky vytvorené Jánom Silášim, podobizeň Jána Gersona, ktorú nechal Ján Henckel namaľovať na zadnú stranu oltára ním zhotoveného v roku 1520, ako aj originály Rombauerových a Czauczikových obrazov a mnoho iných vzácností.

Výber osobností ovplyvnilo najmä široké časové spektrum ich pôsobenia, od prvej polovice 15. storočia po storočie 19., ako aj rôznorodosť záujmov a činností jednotlivých historických postáv. Významných Levočanov bolo v histórii mesta nepochybne oveľa viac než desať. Limitovaný počet ovplyvnili najmä kapacitné možnosti výstavných siení, v ktorých je tento výstavný projekt zrealizovaný. Preto každý návštevník výstavy môže v pripravenej ankete navrhnúť „svojho naj Levočana". A nielen to, na spestrenie výstavy je počas roka v priestoroch múzea pripravený bohatý sprievodný program pre malých aj veľkých.

Niektorí sa tu narodili, niektorí prisťahovali, iní v Levoči iba krátko pobudli. Isté je, že práve tu našli priestor pre svoju realizáciu, podnikanie, umelecké nadanie a v mnohých prípadoch možno práve tu našli svoje šťastie. To všetko IN NOMINE CIVITATIS LEUTSCHA. Od kupcov a podnikateľov, cez učencov a majstrov svojho remesla, až k slobodným umelcom. Tí všetci v meste zanechali svoj odkaz. Vo väčšine prípadov pozitívny a hodný spomínania. Vo väčšine prípadov preslávili Levoču a svoje levočské korene i za hranicami jej hradieb.