ICOM HR - zemetrasenie 22/03/2020


Vážení členovia a členovia ICOM Chorvátsko, všetci členovia múzejnej komunity

Zemetrasenie, ktoré zasiahlo predovšetkým mesto, mesto Záhreb a jeho múzejné inštitúcie, najsilnejšie v tejto oblasti za posledných 140 rokov, zanechalo početné škody na infraštruktúre a muzeálnych objektoch. Pokiaľ vieme, neexistuje žiadna ľudská obeť a dúfajme, že to tak zostane. Postaráme sa o zvyšok, pretože kultúrne dedičstvo, ktoré uchovávajú múzeá, je najcennejším klenotom Chorvátska a jeho ľudom, ktorý je tiež súčasťou dedičstva ľudstva.

Osobitnou výzvou v tejto situácii je globálna pandémia vírusu Covid-19 s mnohými reštriktívnymi opatreniami, takže to, čo by bolo spoločné riadenie krízových situácií (zemetrasenie), je tu oveľa ťažšie. Tieto výzvy však zároveň prekonáme, sme si istí a jedineční v správach, ktoré odošlete. To isté dostávame od našich kolegov z iných národných výborov ICOM v regióne, Európe a mimo nej - sme vďační všetkým.

V tejto súvislosti a vzhľadom na potenciál ICOM Chorvátsko, prosím, predkladajte kratšie (alebo dlhšie) správy o škodách, ktoré utrpeli vaše inštitúcie (infraštruktúra alebo zbierky), bez toho, aby ste sa neprimerane vystavili akejkoľvek inej mimoriadnej hrozbe. To isté môžete poslať na adresu dbabic@icom-croatia.hr a / alebo mystery@icom-croatia.hr. Uvedomte si, že nemusíme byť schopní okamžite reagovať na všetky správy, niektorí z nás (a osobne) utrpeli značné škody a pracujeme za zmenených okolností.

S úctou, Darko Babić, prezident ICOM Chorvátsko