Odborná revízia zbierkových predmetov


Vykonáva sa porovnávaním zbierkového predmetu s evidenčným záznamom. Zároveň sa zisťuje aj fyzický stav a potreba odborného ošetrenia zbierkového predmetu. 

Odborná revízia sa vykonáva pravidelne a mimoriadne. 


Pre viac informácií o odborných činnostiach špecializovaných múzeí SNM vyberte múzeum