Osobné fondy


Osobné fondy – Bratislava

 • Babor Jozef Florián, 1911 – 1973, 0,12 bm, S.
 • Bagar Andrej, Marta Tamara Bagarová, 1926 – 1974, 1,30 bm, I.
 • Belluš Emil, 30. – 40. roky 20. storočia, 1 bm, S.
 • Dojč Ľudovít, 1962 – 1995, 0,50 bm, I.
 • Engelmann Samuel, 1886 – 1941, 010 bm, S.
 • Harminc Milan Michal, 1935 – 50. roky 20. storočia, 1 bm, S.
 • Igumnová Anna, rodená Herzenstein, 1935 – 1982, 0, 10 bm, I.
 • Jelínek Yeshayau Andrej, 1961 – 1999, 1 bm, I., S.
 • Jurkovič Dušan, 1883 – 1946, 0,37 bm, I.
 • Jurkovič Miloš, 1918 – 1986, 4 bm, I.
 • Kraskovská Ľudmila, 1904 – 1994, 1 bm, S.
 • Krútel (Krútyel) Jozef, 1870 – 1921, 0,06 bm, I.
 • Löbl Ivan, 1962 – 1968, 0,12 bm, I.
 • Martinček Dušan, 1932 – 1979, 0, 3 bm, S.
 • Okáli Ilja, 1960 – 1996, 4,25 bm, I.
 • Piffl Alfréd, 0,80 bm, 1948 – 1972, S.
 • Rybecký Milan st., 60. roky 20. storočia, 0,80 bm, S.
 • Sas Andrej, 1904 – 1957, 1,90 bm, I.
 • Socháň Pavol, 1880 – 1940
 • Šášky Ladislav, 1927 – 1993, 5,10 bm, S.
 • Štefanec Ján, 1931 – 1979, 0,3 bm, S.
 • Vlachovič Jozef, 1952 – 1970, 2,02 bm, S.
 • Zuberec Vladimír, 1970 – 1990, 2 bm, S.

Osobné fondy – Martin

 • Augusta Jaroslav, 1900 – 1929 (1942), 0,04 bm.
 • Bednárik Rudolf, 1941 – 1958, 0,10 bm.
 • Benka Martin, 1908 – 1971, 17,92 bm, K.
 • Buocik Emil, 30. – 50. roky 20. storočia, 0,04 bm
 • Geryk Ján, 1892 – 1978, 7,20 bm
 • Horák Jiří, Anna Gašparíková-Horáková, 1896 – 1987, 9,32 bm
 • Horváth Ivan, 1933 – 1939, 0,10 bm
 • Horváthová Marína Oľga, 1845 – 1947, 0,7 bm, K.
 • Jeršov Vladimír Jonovič, 1894 – 1968, 0,64 bm
 • Jeršová Mária, 1899 – 1978, 2,74 bm
 • Kmeť Andrej, 1860 – 1908, 6,46 bm, S.
 • Križko Pavol, 1857, 0,12 bm
 • Medvecký Karol Anton, 1922 – 1936, 0,3 bm
 • Melicherčík Andrej, 1941 – 1948, 0,12 bm
 • Petrikovich Ján, 1904 – 1910, 0,12 bm
 • Plicka Karol, 1878 – 1987, 0,72 bm
 • Polonec Andrej, 1906 – 1984, 5,54 bm
 • Socháň Pavol, 1879 – 1941, 0,12 bm
 • Šichman-Petrovský Anton, Mária Petrovská, 1947 – 1967, 0,36 bm
 • Vraný Václav, 1899 – 1920, 0,12 bm