Voľné pracovné miesta


Zverejnenie výsledkov výberového konania na obsadenie miesta: námestník generálneho riaditeľa pre Úsek projektového riadenia a investičnej obnovy (PDF, 261,6 kB)

Zverejnenie výsledkov výberového konania na obsadenie miesta: riaditeľ SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove (DOC, 135,2 kB)