Voľné pracovné miesta


Výberové konanie na obsadenie funkcie: Námestník generálneho riaditeľa pre úsek projektového riadenia a investičnej obnovy (PDF, 263,8 kB)

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: správca majetku v SNM – Historickom múzeu v Bratislave
(DOCX, 13,1 kB)
Zverejnenie výsledkov výberového konania na obsadenie miesta riaditeľ SNM – Betliar (DOC, 130,6 kB)

SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hľadá lektorov (JPG, 96,9 kB)