Predmety rozprávajú

 

1 | 2 z 2

ďalšia >   posledná »

 

GREGORIANUM CHORALE DECUS – rukopisný notovaný zborník, zapísal...

GREGORIANUM CHORALE DECUS  – rukopisný notovaný zborník,  zapísal Jozef Řehák OFM: Frauenkirchen 1793

  Vypočujte si výklad kurátorky Sylvie Urdovej, SNM – Hudobné múzeum    Rukopisný zborník s názvom GREGORIANUM CHORALE DECUS zaujme už na prvý pohľad svojou nadštandardnou veľkosťou.Ide o...

 

Jady

Jady

Vypočujte si výklad kurárorky Jany Schreiberovej, kurátorka zbierok SNM – Múzea židovskej kultúryJad (hebr.יד ), doslovný význam ruka/ručička, je ukazovadlo. Slúži na predčítavanie z Tóry. Čítajúci...

 

Nádoba s hlinenými reťazami z mohylového hrobu kalenderberskej kultúry...

Nádoba s hlinenými reťazami z mohylového hrobu kalenderberskej kultúry v Dunajskej Lužnej

Vypočujte si príspevok kurátorkyAnna BajanováSNM – Archeologické múzeumNádoba datovaná okolo r. 600 pred n.l., ktorú vám chceme predstaviť ako mimoriadny predmet zo zbierok Archeologického múzea, je celá z hliny....

 

Sederová misa

Sederová misa

Vypočujte si príspevok kurátorky Jany SchreiberovejSNM – Múzeum židovskej kultúryText: Jana Schreiberová, kurátorka zbierok SNM – Múzea židovskej kultúry Foto: SNM – Múzea židovskej kultúry Múzeum...

 

Kostra treťohornej ropuchy druhu Bufo priscus

Kostra treťohornej ropuchy druhu Bufo priscus

  Vypočujte si príspevok kurátorky Anna Ďurišová SNM – Prírodovedné múzeum Takmer kompletná kostra dospelého jedinca vyhynutej ropuchy druhu Bufo priscus je vzácny holotypový exemplár, t.j. exemplár,...

 

 

1 | 2 z 2

ďalšia >   posledná »