Fujara a majstrovstvo tradičných hudobných nástrojov. Desatoro o Fujare

SNM-Hudobné múzeum, obrazová publikácia, katalóg k výstave

Johann Nepomuk Batka – Auswahl aus der Korrespondenz

Autormi publikácie sú Alexandra Taubnerová a Jarmila B. Martinková. Publikácia prináša ukážky z korešpondencie, ktorá je súčasťou hudobnej zbierky J. N. Batku. Texty korešpondencie informujú o živote, tvorbe a umeleckých zámeroch viacerých známych hudobných skladateľov, interpretov a dirigentov z 19. a začiatku 20. storočia v Bratislave, Viedni, Budapešti, Weimare, Londýne, Petrohrade a iných mestách Európy. Súčasťou publikácie je štúdia Jany Lengovej Kleine Kommentare zur Musikgeschichte der Slowakei in den Jahren 1848 – 1918 – mit besonderen Berücksichtigung von Memoiren und Korrespondenz. Text publikácie je v nemeckom jazyku.

KleNOTY z múzea. Ako sa zbiera hudba

Katalóg k výstave. SNM-Hudobné múzeum

Krútňava vo svete

Autorom publikácie je Danica Štilichová. Obrazová publikácia približuje tvorivý zápas o vznik opery Eugena Suchoňa Krútňava, jej bratislavskú premiéru v roku 1949 a dokumentuje slovom i obrazom zahraničnú cestu tejto opery na 23 zahraničných javiskách sveta v rozpätí tridsiatich rokov. Text publikácie je v slovenskom a v nemeckom jazyku.

Osobnosti európskej hudby

Kolektív autorov približuje na pozadí portrétov osobností európskeho formátu (ktorých životné i tvorivé osudy sú späté so Slovenskom) hudobnú minulosť Slovenska v nadväznosti na európske dianie. Text publikácie je v slovenskom a v nemeckom jazyku.

Pramene slovenskej hudby

Obrazová publikácia. SNM – Hudobné múzeum

Pramene slovenskej hudby (anglická verzia)

Obrazová publikácia. SNM–Hudobné múzeum

Sprievodca I

O zbierkovom fonde, registri autorov a štúdiu o činnosti a zameraní SNM – Hudobného múzea

 

1 | 2 z 2

ďalšia >   posledná »