Riaditeľstvá špecializovaných múzeí


SNM – Prírodovedné múzeum

Mgr. Ján Kautman
riaditeľ

sídlo:     Vajanského nábrežie
                P. O. Box 13
                810 06 Bratislava
e-mail:    jan.kautman@snm.sk
telefón:  +421 2 204 69 151
RNDr. Eva Nelišerová
zástupca

sídlo:    Vajanského nábrežie
              P. O. Box 13
              810 06 Bratislava
e-mail:  eva.neliserova@snm.sk
telefón: +421 2 204 69


SNM – Hudobné múzeum

PhDr. Edita Bugalová, PhD.
riaditeľ

sídlo:    Brämerova kúria
              Žižkova 18
              P. O. BOX 13
              810 06 Bratislava
e-mail:  edita.bugalova@snm.sk
telefón: +421 2 204 91 281
mobil:  +421 905 723 656
Mgr. Sylvia Urdová, PhD.
zástupca

sídlo:    Brämerova kúria
              Žižkova 18
               P. O. BOX 13
              810 06 Bratislava
e-mail:  sylvia.urdova@snm.sk
telefón: +421 2 204 91 286
voip:      291 286


SNM – Historické múzeum

Mgr. Peter Barta
riaditeľ

sídlo:      Bratislavský hrad
              P. O. BOX 13
              810 06 Bratislava
e-mail:  peter.barta@snm.sk
telefón: +421 2 204 83 101
voip:     283101
Mgr. Oľga Drahošová
zástupca

sídlo:      Bratislavský hrad
              P. O. BOX 13
              810 06 Bratislava
e-mail:  olga.drahosova@snm.sk
telefón: +421 2 204 83 102


SNM – Archeologické múzeum

PhDr. Juraj Bartík, PhD.
riaditeľ

sídlo:      Žižkova 12
              P. O. BOX 13
              810 06 Bratislava
e-mail:  juraj.bartik@snm.sk
telefón: +421 2 204 91 277
mobil:   +421 904 537 506
voip:       291 207
fax:        +421 2 544 16 034
Mgr. Radoslav Čambal, PhD.
zástupca

sídlo:      Žižkova 12
              P. O. BOX 13
              810 06 Bratislava
e-mail:   radoslav.cambal@snm.sk
telefón:  +421 2 204 91 216
voip:       291216 


SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov

Mgr. Rastislav Fiľo
poverený vedením 

sídlo:    Žižkova 14
              P. O. BOX 13
              810 06 Bratislava
e-mail:  rastislav.filo@snm.sk 
telefón: +421 2 204 91 225
 


SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Mgr. Gabriela Jarábik
riaditeľ

sídlo:    Žižkova 18
              P. O. BOX 13
              810 06 Bratislava
e-mail:  gabriela.jarabik@snm.sk
telefón: +421 2 20491 255
mobil:   +421 908 737 814
voip:       291 255
 


SNM – Múzeum židovskej kultúry

M.A. Michal Vaněk, PhD. 
riaditeľ

sídlo: Zsigrayova kúria
Židovská 17
P. O. BOX 13
810 06 Bratislava
e-mail: michal.vanek@snm.sk
telefón: +421 918 905 930

PhDr. Martin Korčok PhD.
zástupca riaditeľa 


sídlo: Kasárenská 1005
92601 Sereď
e-mail: martin.korcok@gmail.com
telefón: +421 31 2451 111


SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Mgr. Andrej Solár
riaditeľ

sídlo: Istrijská 68
P. O. BOX 13
841 07 Bratislava - DNV
e-mail: andrej.solar@snm.sk
telefón: +421 2 204 93 102
mobil: +421 915 807 494
voip: 293 102  

 


SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra

PhDr. Viera Jančovičová
riaditeľ

sídlo:     Štúrova 84
               900 51 Modra
e-mail:   viera.jancovicova@snm.sk
telefón:  +421 33 24 54 103
PhDr. Beáta Mihalkovičová
zástupca

sídlo:     Štúrova 84
               900 51 Modra
e-mail:   beata.mihalkovicova@snm.sk
telefón:  +421 33 24 54 102


SNM – Múzeum Červený Kameň

PhDr. Ing. Jaroslav Hájiček
riaditeľ

sídlo:   Múzeum Červený Kameň      
             900 89 Častá
e-mail: jaroslav.hajicek@snm.sk
telefón:+421 33 690 58 06
mobil:  +421 905 451 759
Mgr. Ivana Janáčková
zástupkyňa riaditeľa

sídlo:   Múzeum Červený Kameň      
             900 89 Častá
e-mail: ivana.janackova@snm.sk
telefón: +421 33 245 91 28
mobil:  +421 917 916 215


SNM – Múzeum Slovenských národných rád

Mgr. Alena Petráková
riaditeľka

sídlo:     Štúrova 2
               907 01 Myjava
e-mail:   alena.petrakova@snm.sk
telefón:  +421 34 245 1101
mobil:    +412 907 722 550

 


SNM – Múzeá v Martine

Mgr. Radovan Sýkora
riaditeľ

sídlo:     Malá hora 2
             P. O. BOX 155
             036 80 Martin
e-mail:   radovan.sykora@snm.sk
telefón: +421 43 413 3096
PhDr. Mária Halmová
zástupkyňa riaditeľa

sídlo:     Malá hora 2
             P. O. BOX 155
             036 80 Martin
e-mail:   maria.halmova@snm.sk
telefón:  +421 43 413 1011


SNM – Múzeum Bojnice

Mikuláš Letavay
poverený vedením 

sídlo:     Zámok a okolie 1 
               972 01 Bojnice
e-mail:   mikulas.letavay@snm.sk 

 


SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek

Mgr. Helena Ferencová
riaditeľ

sídlo:     Zámocká 1
               992 01 Modrý Kameň
e-mail:   helena.ferencova@snm.sk
telefón:  +421 47 487 0194
mobil:   +421 918 665 392
Mgr. Erika Antolová
zástupca

sídlo:    Zámocká 1
               992 01 Modrý Kameň
e-mail:  erika.antolova@snm.sk
telefón: +421 47 487 0218
mobil:   +421 918 665 391


SNM – Spišské múzeum

PhDr. Mária Novotná
riaditeľ

sídlo:    Námestie Majstra Pavla 40
              054 01 Levoča
e-mail:  maria.novotna@snm.sk
telefón: +421 53 451 2786
mobil:   +421 905 742 428
PhDr. Dáša Uharčeková - Pavúková
zástupca

sídlo:    Námestie Majstra Pavla 40
              054 01 Levoča
e-mail:  dasa.pavukova@snm.sk
telefón: +421 53 451 2786
mobil:   +421 918 580 962


SNM – Múzeum Betliar

Mgr. Tímea Mátéová
riaditeľka

sídlo:    Kaštieľna 6
             049 21 Betliar
e-mail:  timea.mateova@snm.sk
telefón: +421 915 716 633
Ing. Erika Šmelková
zástupkyňa riaditeľky

sídlo:     Kaštieľna 6
             049 21 Betliar
e-mail:   erika.smelkova@snm.sk 
telefón:  +421 918 728 399


SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry

Doc. PhDr. Jaroslav Džoganík, CSc.
riaditeľ

sídlo:    Centrálna 258 
            089 01 Svidník
e-mail:  jaroslav.dzoganik@snm.sk
telefón: +421 54 24 51 002
mobil:   0907 584 287
PaedDr. Ladislav Puškár
zástupca

sídlo:    Centrálna 258
              089 01 Svidník
e-mail: ladislav.puskar@snm.sk
mobil: +421 907 814 457


SNM – Múzeum rusínskej kultúry

PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.
riaditeľka

sídlo:    Masarykova č.20
            080 01 Prešov
e-mail:  luba.kralova@snm.sk 
telefón: +421 512453 321
mobil:   0918 896 043
Ing. Jozef Konečný
zástupca riaditeľa

sídlo: Masarykova č. 20, 
         080 01 Prešov
e-mail: jozef.konecny@snm.sk
telefón: +421 51 245 3316