Keltský Imbolc na Bratislavskom hrade. Netradičné nočné prehliadky výstavy Kelti z Bratislavy

18. 1. 2019


Slovenské národné múzeum-Historické múzeum pripravilo v piatok 1. februára 2019 netradičné nočné prehliadky výstavy Kelti z Bratislavy, s názvom Keltský Imbolc na Bratislavskom hrade. Podujatie sa koná pri príležitosti rovnomenného keltského sviatku, v priestoroch výstavy SNM-Historického múzea na Bratislavskom hrade v čase o 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30 a 22.30 h. Vstupenku je možné rezervovať si vopred na adrese hradpodujatia@gmail.com.

Imbolc slávili Kelti v období medzi zimným slnovratom a jarnou rovnodennosťou. Sviatok spájali s bohyňou Brigit, liečiteľkou a patrónkou učenia a kováčov. Jej popularita nevymizla ani v kresťanskom svete – sviatok írskej patrónky sv. Brigity z Kildare (1. február). Samotný Imbolc chápali Kelti ako oslavu svetla, obdobie, kedy sa deň predlžoval a noc skracovala. Bola to slávnosť postupného prebúdzania sa zeme po neúrodnej zime, čas, kedy sa obyčajne konala prvá orba a pred domom sa zapaľovali malé ohne, ako symbolická ochrana príbytku. V kresťanskej tradícii možno Imbolc stotožniť s cirkevným sviatkom Hromnice (hromničky, známa pranostika „Na Hromnice o hodinu více").

Tematickou nočnou prehliadkou chce SNM-Historické múzeum predstaviť návštevníkom dejiny keltskej Bratislavy a priblížiť sviatok, ktorý bol významným medzníkom v roku Keltov, niekdajších obyvateľov mesta. Lektorované nočné prehliadky priblížia Bratislavu ako keltské mesto, prostredníctvom starších aj najnovších archeologických výskumov, netradičnou formou – pod rúškom tmy. V prvej časti prehliadky si návštevníci vypočujú výklad lektora v priestoroch výstavy. Potom sami absolvujú svetelne vyznačenú trasu archeologickými nálezmi in situ pod palácom Bratislavského hradu, kde nasleduje ďalší sprievodný program.

Vstup na nočné prehliadky je možný len v rámci organizovanej skupiny, v čase o 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30 a 22.30 h. Počet osôb v skupine je max. 20. Jednotné vstupné na prehliadku 5 €/osoba. Lístok je možné rezervovať si vopred e-mailom na adrese hradpodujatia@gmail.com. Prednosť majú návštevníci s rezerváciou na meno.

Výstava Kelti z Bratislavy ponúka pôsobivý pohľad do minulosti, do čias, kedy na území Bratislavy žili Kelti – prvé po mene známe etnikum u nás. Prví keltskí osadníci prišli na územie Slovenska okolo roku 400 pred Kr. Priniesli sem dovtedy neznáme vynálezy. Keramiku už nevyrábali v rukách, ale na hrnčiarskom kruhu. Používali aj nožnice či rotačný žarnov. Na území bratislavského Starého Mesta založili keltské mesto – oppidum. Bohaté archeologické nálezy sú dôkazom o jeho prosperite a bohatstve. Počas posledného výskumu, ktorý sa uskutočnil v súvislosti s obnovou Bratislavského hradu, archeológovia našli základy budov so známkami luxusu, aký poznáme z Rímskej ríše.

Viac info:
www.facebook.com/events/406494803427751/Výstava Kelti z Bratislavy
tel.: +421 2 20 48 31 10; +421 915 993 30 03
www.snm.sk (Historické múzeum);
www.facebook.com/SNMHistorickeMuzeum


Mediálni partneri SNM