Obmedzenie pohybu v okolí národnej kultúrnej pamiatky Spišský hrad

23. 12. 2019


Slovenské národné múzeum (SNM) ako správca národnej kultúrnej pamiatky Spišský hrad si dovoľuje informovať o kritickom stave stavebných konštrukcií Spišského hradu. V dôsledku tejto skutočnosti upozorňuje verejnosť na obmedzenie pohybu v okolí tejto vzácnej pamiatky stredovekej architektúry.

SNM – Spišským múzeom v Levoči v súčinnosti s mestom Spišské Podhradie, obcou Žehra a zriadenou Komisiou pre monitorovanie havarijného stavu Spišského hradu informuje, že stavebné konštrukcie NKP Spišský hrad sú kriticky porušené a môžu spôsobiť bezprostredné ohrozenie okolia katastrov Mesta Spišské Podhradie a Obce Žehra.

V dôsledku tejto skutočnosti Slovenské národné múzeum vydáva upozornenie, že pre prístup do NKP Spišský hrad je nutné použiť označenú prístupovú komunikáciu alebo riadne označený chodník. Zároveň vyzýva verejnosť, aby rešpektovala úplný zákaz vstupu a pohybu po úpätí kopca, pri hradnom brale a v blízkosti hradných múrov, kde hrozí akútne riziko pádu uvoľnených kameňov. Nerešpektovanie zákazu pohybu môže znamenať bezprostredné ohrozenie života.


Mediálni partneri SNM: