Žiadosť o štúdium


Vážení bádatelia Archívu SNM, 

v súlade s preventívnymi opatreniami Ministerstva kultúry SR, Bratislavského samosprávneho kraja, ako aj generálneho riaditeľa SNM prijal Archív Slovenského národného múzea v Bratislave preventívne opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia, vyvolaného novým koronavírusom COVID-19. 

Na základe príkazu generálneho riaditeľa SNM č. 3/2020 sú bádateľne Archívu SNM v Bratislave, Betliari, Bojniciach, Červenom Kameni, Levoči a Martine do 23. 03. 2020 pre verejnosť uzatvorené.


Žiadosť o štúdium v Archíve SNM