174. výročie 1. Slovenskej národnej rady

14. 9. 2022

174. výročie 1. Slovenskej národnej rady

Národná rada Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Slovenské národné múzeum – Múzeum Slovenských národných rád, mesto Myjava a obec Poriadie vás pozývajú na spomienkové stretnutie pri príležitosti 174. výročia vzniku Slovenskej národnej rady. Podujatie sa uskutoční 19. septembra o 13.00 h v areáli múzea a následne pri Pamätníku u Klasovitých v obci Poriadie. 

Prvá Slovenská národná rada vznikla v revolučnom roku 1848 vo Viedni. Následne jej prvým slovenským sídlom sa stala Myjava. Slovenské národné hnutie na čele s J. M. Hurbanom, Ľ. V. Štúrom a M. M. Hodžom sa postavilo za presadzovanie takých práv, ktorých integrálnou súčasťou budú aj národno-kultúrne práva prameniace z identity obyvateľov národnostne zmiešanej monarchie. Pridali sa tak na stranu Viedne a prvé ozbrojené sily slovenského národa viedli do bojov proti maďarským revolucionárom. 

Program podujatia 

13:00 Spomienková slávnosť / SNM - Múzeum SNR v Myjave
13:30 Prehliadka expozície múzea
14:15 Slávnostné kladenie vencov pri Pamätníku u Klasovitých / obec Poriadie

Viac info 

Mgr. Pavol Trúsik
tel.: 034/245 1102; e-mail: pavol.trusik@snm.sk
www.snm.sk/mmrs
FB: SNM - Múzeum Slovenských národných rád, Múzeum M. R. Štefánika 

Mediálni partneri SNM

Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky Aktuality.sk