98. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika

25. 4. 2017

Tlačová správa, 25.4.2017, v Myjave

Podujatie:          98. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika
Termín:             3.5. 2017
                                                           
Každoročne si obyvatelia podbradlianskeho kraja pripomínajú výročie úmrtia významnej osobnosti slovenských národných dejín, pochádzajúcej z Košarísk –  generála Milana Rastislava Štefánika. Astronóm, vojak, politik a generál M.R. Štefánik tragicky zahynul pri návrate do svojej vlasti 4. 5. 1919. 

Mesto Brezová pod Bradlom, mesto Myjava, obec Košariská, obec Priepasné, CZ ECAV Brezová p. Br., CZ ECAV Košariská - Priepasné, Slovenské národné múzeum, Spoločnosť M. R. Štefánika a Spolok rodákov M. R. Štefánika organizujú regionálnu pietnu spomienku pri príležitosti 98. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika. 

Program pietnej spomienky začne slávnostnými službami Božími v Evanjelickom kostole v Košariskách o 16:30 hod. Spomienka bude pokračovať slávnostným aktom položenia vencov a kytíc pri rodnom dome M. R. Štefánika o 17:45 hod. Ukončením programu v Košariskách bude odchod fakľového pochodu o 18:15 hod., ktorý pôjde historickou cestou na Bradlo.
Program ďalej bude pokračovať na Mohyle M. R. Štefánika na Bradle so začiatkom o 19:30 hod. S nasledovným programom: položenie vencov, Hymna SR, slávnostné príhovory, hymnická pieseň, slávnostné zapálenie vatier.
 
 
KYVADLOVÁ DOPRAVA :
Odchod Myjava – Košariská z AS Myjava o 15:30 hod.
- cez Polianka OÚ (obecný úrad)  15:40 hod.
- cez Priepasné OÚ 15:50 hod.
Odchod Košariská OÚ – Bradlo o 18:50 hod.
Odchod z Bradla o 21:00 hod.
Odchod Brezová AS – Bradlo o 17:30 hod. a 18:30 hod.
Bradlo – Brezová AS o 20:30 hod. a 21:00 hod.
 
Dátum podujatia : 3.5. 2017 o 16:30 hod.
Miesto: Košariská, Mohyla M. R. Štefánika
 
Kontakt :              034/245 1103, muzeumsnr@snm.sk        
Informácie:          Mgr. Dávid Camacho,  www.snm.sk