Agáta Petrakovičová Šikulová novou riaditeľkou SNM – Múzea Ľudovíta Štúra

5. 6. 2023

Agáta Petrakovičová Šikulová novou riaditeľkou  SNM – Múzea Ľudovíta Štúra

Novou riaditeľkou SNM – Múzea Ľ. Štúra v Modre je od 1. júna 2023 Agáta Petrakovičová Šikulová. Generálny riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) Branislav Panis ju do funkcie vymenoval na základe výsledkov výberového konania. Výberová komisia na verejnom vypočutí, spomedzi štyroch kandidátov, vyhodnotila projekt ďalšieho fungovania a rozvoja múzea v podaní Agáty Petrakovičovej Šikulovej ako najlepší.

Agáta Petrakovičová Šikulová je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V SNM – Múzeu Ľ. Štúra pracuje od roku 2006, aktuálne na pozícii kurátorky. Vo funkcii nahradila Vieru Jančovičovú, ktorá múzeum v Modre viedla  17 rokov. Viera Jančovičová požiadala o uvoľnenie z vedúcej pozície z dôvodu odchodu do dôchodku.

Mediálni partneri SNM      

loga partnerov