Aktuálny stav na hrade Krásna Hôrka

6. 5. 2013

Aktuálny stav na hrade Krásna Hôrka

V piatok 3. mája 2013 postihla hrad Krásna Hôrka veterná smršť. Následkom silného vetra boli poškodené niektoré časti dočasnej strechy - časť nad Kaplnkou a provizórne prestrešenie na Dolnom hrade. Od piatku na hrade pracujú robotníci, ktorí realizujú nevyhnutné práce. Predpokladáme, že v najbližších dňoch následky odstránia. Celú situáciu však SNM preveruje a konzultuje so statikom a projektantom. Rozsah prác na náprave škôd spôsobených silným vetrom budú špecifikované až po preverení škôd a návrhu opatrení od projektanta a statika. Dočasné strechy na hrade vydržali silnú veternú smršť začiatkom apríla ako aj piatkový nápor vetra. Poškodené bolo provizórne prekrytie na Dolnom hrade. V súčasnosti sa vypracováva projektová dokumentácia na druhú etapu komplexnej obnovy hradu Krásna Hôrka, ktorej súčasťou sú aj trvalé strechy. Verejné obstarávanie bude vyhlásené až po dodaní kompletnej projektovej dokumentácie a vydaní stavebného povolenia.