Aktuálny stav na Krásnej Hôrke / jún 2013

10. 6. 2013

Aktuálny stav na Krásnej Hôrke / jún 2013

Oprava poškodeného hradu je veľmi náročná stavba, nakoľko sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku, pri ktorej všetky návrhy musí odobriť okrem inštitúcií, ktoré bežne dávajú vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia aj Pamiatkový úrad. Zastrešenia jednotlivých objektov je nutné realizovať ako tvarové repliky vyhotovené na základe archívnych dokumentácií.

 

Popri projektovaní obnovy hradu prebieha paralelne aj architektonicko - historický výskum hradu, na výsledky ktorého projektovanie obnovy priamo nadväzuje. Prvá časť arch. – historického výskumu (koruny murív a pozostatky krovných konštrukcií) bola ukončená vo februári 2013, stanovisko KPÚ k nej sme dostali v apríli tohto roku a následne sa začal vypracovávať projekt trvalého zastrešenia.

 

Projekt je v súčasnosti pred dokončením, rokuje sa ešte o druhoch strešnej krytiny na jednotlivých častiach hradu. Problémom je hlavne prestrešenie tzv. hradnej kaplnky, kde pamiatkari preferujú prestrešenie dreveným šindľom a požiarnici pálenou škridlou alebo iným druhom nehorľavej krytiny. V stredu je zvolané v Betliari rokovanie za účasti všetkých zainteresovaných strán, kde by sa mal tento problém prerokovať a vyriešiť.

Následne bude ukončený projekt trvalých striech, bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia a bude vypísané verejné obstarávanie na realizáciu trvalých striech.

 

Aktuálna situácia:

 

Na hrade momentálne prebieha príprava na premurovávanie požiarom narušených korún murív a ríms, do ktorých budú zamurované drevené konštrukcie: pomúrnice, konce väzných trámov spodného roštu a tzv. krátčat. Všetky konštrukcie budú, podľa záväzného stanoviska pamiatkarov, materiálovo, tvarovo aj konštrukčne rekonštruované do podoby po úprave hradu po požiari v roku 1817.

 

Použitie tzv. „horúcej malty“, ktorú doporučovali pamiatkari na premurovanie korún bolo po viacerých rokovaniach vyhodnotené ako menej vhodné. Ako rovnocenná náhrada bola navrhnutá (a následne projektantom a pamiatkarmi schválená) vápenná malta bez hydraulických prísad produktovej rady Tubag – quick mix, ktorá sa na rekonštrukcie historických objektov v Európe bežne používa. Samotné murárske práce by sa mali rozbehnúť v najbližších dňoch.