Boris Sirka – Desať rokov

3. 10. 2022

Boris Sirka – Desať rokov

V SNM – Múzeu rusínskej kultúry v Prešove bude 6. 10. 2022 o 16.00 h odhalená výstava  Borisa Sirku pod názvom Desať rokov. 

Boris Sirka patrí medzi aktívnych výtvarníkov strednej generácie slovenskej výtvarnej scény. K výtvarnému umeniu sa dostal už ako dieťa na základnej škole. Študoval propagačnú grafiku na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Po strednej škole študuje ďalej na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby pod pedagogickým vedením významných umelcov ako profesor Rudolf Sikora či profesor Juraj Bartusz. V roku 2003 absolvuje  semestrálnu stáž  na  Akadémii výtvarných umení v Prahe, na odbore Nové médiá. Jeho výtvarná tvorba je známa nielen doma, ale i v zahraničí – v Českej republike, Bulharsku, Japonsku, Nórsku. 

Charakteristickým znakom tvorby Borisa Sirku sú "temné" témy inšpirované literárnymi a filmovými predlohami, alebo legendami rôznych kultúr. Sirku fascinuje horor, duchárske historky, desivé príbehy a povery, okultizmus, hlavne z tej vizuálnej stránky, ktoré spracúva a podáva divákovi vo veľmi vysoko esteticky prepracovanej forme. Týmto spôsobom z rôznych povrchných tém a polôh, povýšil tvorivosť na vyššiu  úroveň umenia. Zmeny programu u Sirku znamenajú vždy rázny prechod z jednej fázy do druhej, náhlu zmenu vyjadrovania, nové myšlienky, novú tematickú oblasť. Pracuje v ohraničených, uzatvorených cykloch. Experimentuje so zvukom, animáciou, obrazom, farbami,  sochárskym a priestorovým médiom. Vo svojom umeleckom programe vytvára presahy medzi výtvarným, filmovým a hudobným umením. 

Kurátorkou výstavy Desať rokov – Borisa Sirku je PaedDr. Mgr. Anna Simková. Výstava potrvá do 30. 11. 2022. 

Mediálni partneri SNM 

Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky Aktuality.sk