Človek a príroda (aktualizované)

5. 9. 2022

Človek a príroda (aktualizované)

Sedemnásty krát sa stretneme pri poznávaní prírody, jej vplyvov na človeka a človeka na prírodu v Múzeu slovenskej dediny. Na podujatie Človek a príroda Vás pozývame v nedeľu 11. septembra 2022 od 10.00 do 16.00 h. 

Neživú prírodu budeme spoznávať prostredníctvom ryžovania zlata a ukážok zlatiniek a iných minerálov vyryžovaných v slovenských potokoch a riekach. 

Malých aj veľkých zaujmú sukulenty, kaktusy a exotické orchidey, ktoré predstavia súkromní pestovatelia a návštevníkom zároveň dajú cenné rady pri pestovaní. Slovenská spoločnosť pestovateľov mäsožravých rastlín pripraví výstavu „mäsožraviek“, ktorá bude spojená s predajom a pestovateľskou poradňou. 

Negatívne vplyvy rozširovania rastlín budú prezentované prostredníctvom poznávania inváznych rastlín. 

Živá výstavka Potvory z našich potokov predstaví bezstavovce žijúce v tečúcich vodách našich tokov. Návštevníci si budú môcť z misky vytiahnuť živú vodnú „potvorku“ a prizrieť sa jej bližšie pod mikroskopom. Nemenej zaujímavé bude aj oboznámenie sa so zaujímavosťami a osobitosťami zo života nielen slovenského, ale aj exotického hmyzu. 

Predovšetkým pre detských návštevníkov bude pripravená Minipátračka po živočíchoch pri ľudských obydliach, počas ktorej si vyskúšajú svoju pozornosť pri hľadaní zvieratiek a ich skrýš. 

Návštevníci sa budú môcť oboznámiť s odpadovým hospodárením a s ním spojenou nevyhnutnosťou recyklácie, ktorú predstaví firma Brantner. Súčasťou prezentácie budú ekohry pre detských návštevníkov. 

Po dlhšom období bude pripravená ukážka prípravy hubového guláša. V poobedných hodinách bude prezentovaná prednáška Naše huby spojená s hubárskou poradňou. 

Súčasťou podujatia bude aj burza kníh. 

O 13.30 h sa v kostole z Rudna budú konať ev. a. v. služby Božie. 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu. 

Kontakt pre bližšie informácie 

Mgr. Andrej Bendík, PhD.
tel: 043/ 24 55 111
e-mail: andrej.bendik@snm.sk

Mediálni partneri SNM 

Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky Aktuality.sk #praveslovenske