Denný detský tábor Výtvarné prázdniny u Štefánikovcov

5. 7. 2022

Denný detský tábor Výtvarné prázdniny u Štefánikovcov

Slovenské národné múzeum – Múzeum Slovenských národných rád počas prvého týždňa letných prázdnin organizuje denný detský tábor Výtvarné prázdniny u Štefánikovcov

Tábor zážitkovou formou predstavuje osobnosť Milana Rastislava Štefánika a miesta v jeho rodnej obci, ktoré sú s ním spojené (fara, kostol, škola, pomník, cintorín, atď.). Jeho návštevníci tu zároveň môžu rozvíjať svoju kreativitu, výtvarné nadanie, vedomosti, pohybové zručnosti a aj takýmto spôsobom si budujú vzťah k histórii a regiónu pod Bradlom. Tábor bude ukončený slávnostnou vernisážou, pri ktorej jeho detskí návštevníci predstavia svoje obrazy a výrobky. 

Viac info

Mgr. Pavol Trúsik
tel.: 034/245 1102; e-mail: pavol.trusik@snm.sk
www.snm.sk/msnr
FB: SNM - Múzeum Slovenských národných rád, Múzeum M. R. Štefánika 

Mediálni partneri SNM 

Rozhlas a televízia Slovenska  Tlačová agentúra Slovenskej republiky Aktuality.sk