Dni Európskeho kultúrneho dedičstva 2014

15. 7. 2014

Dni Európskeho kultúrneho dedičstva 2014

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2014 V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou Komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 49 účastníckych štátoch.

 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2014 budú prebiehať v dňoch 12. - 21. septembra 2014.

Otváracie podujatie DEKD sa uskutoční 12. septembra 2014 v Poprade.

Súčasťou DEKD bude aj slávnostné udeľovanie výročných cien revue Pamiatky múzeá za rok 2013, ktoré sa uskutoční dňa 12. septembra 2014 o 14.00 h v Elektrárni – Tatranskej galérii v Poprade.

 

Plagát DEKD 2014

Koordinátorom podujatia je Združenie historických miest a obcí SR www.zhmao.sk