Európske dni archeológie

13. 6. 2022

Aký bol život na našom území v dobe kamennej? Nástroje, ktoré pravekí ľudia používali, techniky, ktoré ovládali pri ich výrobe aj zručnosti, ktoré museli mať, Vám predstaví podujatie Európske dni archeológie, ktoré sa uskutoční v Etnografickom múzeu v sobotu 18. júna 2022. 

Interaktívne ukážky pravekých techník Vám predstaví Občianske združenie STARTECH – Staré technológie. Ako sa v minulosti vyrábali kamenné nožíky a čepieľky, kosáky a sekerky sa môžete dozvedieť o 10.30 a 15.00 h, ako sa s takouto sekerkou rúbalo drevo si môžete s OZ STARTECH vyskúšať o 11.30 hod. O 13.45 h budú pripravené ukážky žatia obilia v praveku a o 16.30 h Vás naučíme, ako sa vyrábali povrazy a spriadali nite pomocou vretena a praslenu. 

Život v Turci v dobe kamennej predstaví archeológ Slovenského národného múzea v Martine Marek Both na prednáške, ktorú si môžete vypočuť o 13.00 h. V priestoroch múzea nájdete aj výstavku archeologických nálezov od najstaršej doby kamennej až po dobu bronzovú (60 000 – 4 000 rokov staré predmety z územia Slovenska). 

Okrem toho budú pripravené tvorivé dielne, v ktorých sa môžete naučiť tkať šnúrky a tkanice starými technikami (10.30 – 15.00 h), pracovať s hrnčiarskou hlinou či zhotoviť si papierový model obydlia našich predkov (hradisko, slovanskú dedinu, stredoveký hrad alebo hospodársku usadlosť). 

Pre malých bádateľov bude pripravené aj archeologické pieskovisko. 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Kontakt pre bližšie informácie 

Mgr. Marek Both
tel: 043/ 24 54 000
e-mail: marek.both@snm.sk 

Mediálni partneri SNM 

Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky Aktuality.sk