Eva Kostolányiová v čase

10. 6. 2013

Eva Kostolányiová v čase

Dolná Krupá, 17. mája 2013: SNM – Hudobné múzeum, ZF Sachs Slovakia, Rozhlas a televízia Slovenska, PROPAG s.r.o. – fototlac a Mikuláš Vermeš pripravili výstavu o známej slovenskej spevácke Eve Kostolányiovej pri príležitosti jej nedožitého jubilea. Výstava je verejnosti sprístupnená od zaciatku mája 2013 v kaštieli v Dolnej Krupej a inštitúcie ju pripravili k termínu oblúbeného a už tradicného celoslovenského podujatia Noc múzeí a galérií.

Eva Kostolányiová patrí ku generácii spevákov, ktorí sa postupne dostávali na scénu našej populárnej hudby v druhej polovici 60. rokov 20. storocia. Prezentovali a etablovali sa prostredníctvom divadiel malých foriem (Tatra revue v Bratislave), využívajúc pritom nový fenomén – inscenované televízne piesnové sútaže (Malá TV hitparáda a i.). Práve v nich mali možnost predstavit sa aj širšiemu publiku spociatku najmä interpretovaním prevzatého repertoára, neskôr aj skladbami domácich autorov. Ako dieta upozornila Eva na svoj talent už v Trnave, od roku 1956 pôsobí ako tanecnica v Slovenskom ludovom umeleckom kolektíve v Bratislave. Po piatich rokoch zacína spievat vo Vojenskom umeleckom súbore kpt. Jána Nálepku v Bratislave. Ako spevácka spolupracovala s Ivanom Krajíckom, Jurajom Lehotským, neskôr s Combom Juraja Novotného, s bigbítovou skupinou Sexteto Luba Beláka, pôsobila aj v skupine Brana Hronca a vdaka úcinkovaniu na Západe získala bohaté komunikacné skúsenosti – hladala totiž nové inscenacné možnosti a súcastou koncertov sa stal aj tanec. V období 70-tych rokov si Kostolányiová založila vlastnú kapelu, získala niekolko ocenení na Bratislavskej lýre, zažila atmosféru krajských festivalov na Slovensku i v Cechách, so štyrmi koncertnými programami absolvovala rad zájazdov doma a v zahranicí. Zúcastnila sa na festivale v írskom Castlebare, v televízii nakrútila dve hudobné dramatické relácie (Play Mam´zelle Nitouche, Podkovicky za korunu) a dve grotesky (Bud fit, Ked si sám). Pre CST v Bratislave ako prvá interpretka participovala aj na slovenskom dabingu – v roku 1973 naspievala slovenskú verziu piesne k britskému filmu Pánu ucitelovi z lásky, ktorej text napísal Kamil Peteraj.

Nielen jej spolupracovníci, skladatelia, textári, hudobníci sa dodnes pýtajú na fenomén Kostolányiová. Isto nebol v šírke a mohutnosti hlasu, lež v temperamente, výraze ci emotívnom ponatí piesne. Tento fenomén jej piesní je schopné zachytit ucho súcasníka aj napriek tomu, že nás denne obklopujú stovky iných hudobných podnetov. Výstava k nedožitým 70. narodeninám vznikla z podobného podnetu – z prirodzenej potreby predstavit Evu Kostolányiovú aj mladému posluchácovi v trochu inej, vizuálnej podobe.

Výstava pripravená pri príležitosti nedožitých sedemdesiatin interpretky (2. 11. 1942 Trnava – 3. 10. 1975 Bratislava) bola už prezentovaná v Trnave v Západoslovenskom múzeu a v budove Rozhlasu a televízie Slovenska v Bratislave a na oboch miestach zaznamenala mimoriadnu návštevnost. Iniciátorom projektu je Mikuláš Vermeš, syn speváckinej sestry Rozálie Malinákovej.

Výstava ponúka súbor exkluzívnych vyše 200 portrétov a publicistických fotografií tejto legendy slovenskej populárnej hudby, diskografiu a osobné veci spevácky. Obsah výstavy je v podstate koncipovaný do niekolkých okruhov – profesionálne portrétne fotografie, reportážne fotografie z rôznych podujatí a súkromné fotografie z archívov Eviných priatelov. Nechýba ani prehlad najdôležitejších clánkov o Eve Kostolányiovej. Výstava je zostavená chronologicky od fotografií z Evinho rodinného prostredia až po poslednú fotografiu z augusta 1975. Niektoré z fotografií pochádzajú zo súkromných archívov fotografov a doteraz neboli publikované.

Z hladiska portrétnej casti sa na výstave najvýraznejšie prezentujú fotografi Danica Rumanová a dnes už nežijúci fotograf Tomáš Písecký. V zaciatkoch fotografoval Evu Kostolányiovú aj herec Tatra revue Michal Belák. Z tohto obdobia nájdeme na výstave aj fotografie od známeho bratislavského fotografa Antona Šmotláka a fotografa Františka Spácila. Prelom 60. a 70. rokov a Evine zahranicné i domáce aktivity zdokumentovali Lubor Dolinsky, Jaroslav Bouška, Oldo Zeman, Kurt Barnewitz a Bedrich Schreiber junior. Prvú polovicu sedemdesiatych rokov a posledné obdobie spevácky zaznamenávajú fotografie Petra Procházku, Tibora Borského, Igora Grossmana, Miloša Vanca, Štefana Végha, Alexandra Vojceka a Kamila Vyskocila. Tí sa k Eve dostali zväcša ako reportážni fotografi napríklad na Bratislavskej lýre alebo rôznych dalších oficiálnych koncertoch (koncert Populáru, Zlatá ruža Detva a i.). Televízne obdobie a nakrúcanie rôznych relácií okrem kameramanky Danice Rumanovej zachytávali aj televízne fotografky Elena Hronská, Ria Vanová a Gabriela Václavíková. Významné portréty a doteraz nezverejnené fotografie poskytla aj slovenská fotografka Zuzana Minácová. Poslednú fotografiu z nakrúcania televíznej podoby piesne More lásky z relácie Našich devät z augusta 1975 urobil Jindro Zlesák.

Výstava je sprístupnená verejnosti od zaciatku mája a jej slávnostné otvorenie bude súcastou Noci múzeí a galérií v piatok 17. mája 2013 o 17. hodine. V kaštieli v Dolnej Krupej potrvá až do apríla 2014. Aktuálne informácie o sprievodných podujatiach, otváracích hodinách ci výške vstupného nájdete na www.snm.sk, fojtikova@snm.sk; +421 918 906 787