Fórum slovanských kultúr vyhlásilo víťazov ocenenia ŽIVA AWARD 2023 v Bratislave

4. 10. 2023

Fórum slovanských kultúr vyhlásilo víťazov ocenenia ŽIVA AWARD 2023 v Bratislave

Fórum slovanských kultúr so sídlom v Slovinsku v spolupráci so Slovenským národným múzeom predstavili laureátov prestížnych ocenení 9. ročníka Živa Award 2023 na odbornej konferencii, ktorá sa konala v dňoch 2. – 4. októbra v priestoroch SNM – Historického múzea na Bratislavskom hrade. Udelené boli hlavné ceny Živa Award 2023 – cena za najlepšie slovanské múzeum, najlepšiu slovanskú pamiatkovo chránenú lokalitu, mimoriadne a čestné uznania, ktoré vybrala odborná porota spomedzi nominácií 24 slovanských múzeí z 10 krajín.

"Ocenenia Živa Award vnímame ako významný symbol spoločnej kultúrnej identity múzeí
v kontexte európskych slovanských krajín. Je nám cťou, že miestom ich stretnutia sa v tomto roku stala najväčšia slovenská kultúrna inštitúcia v Bratislave. Po minuloročnom úspechu – oceneniu jedného z našich špecializovaných múzeí SNM, získalo dnes cenu (mimoriadne uznanie) aj novozaložené Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky v Pavlovciach, ktoré približuje emigráciu Slovákov najmä do Spojených štátov a ich tamojšie kultúrne aktivity. Ocenenie je veľkou motiváciou do ďalšej činnosti všetkých múzeí na Slovensku," uviedol Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM a člen odbornej poroty Živa Awards 2023.

Fórum slovanských kultúr, ako iniciátor súťaže Živa Award pod vedením Andreji Rihter (Slovinsko), prispelo za posledných 9 rokov k uznaniu múzeí slovanských krajín v celej ich rozmanitosti, so všetkými špecifikami ich slovanskej podstaty a bohatstva kultúrneho dedičstva.

V tomto roku porota Živa Award nominovala 24 múzeí z 10 krajín.

Víťazi Živa Award 2023:
Cenu Živa 2023 za najlepšie slovanské múzeum získalo Národné múzeum v Leskovac,  Srbsko
Cenu Živa 2023 za najlepšiu slovanskú pamiatkovo chránenú lokalitu získalo Interpretačné centrum námorného dedičstva DUBoak, Malinska, Chorvátsko
Mimoriadne uznanie bolo udelené Múzeu vysťahovalectva zo Slovenska do Severnej Ameriky, Pavlovce nad Uhom, Slovensko

5 čestných uznaní získalo:
Múzeum súčasného umenia Ars Aevi, Sarajevo, Bosna a Hercegovina za udržateľnosť; Galéria umenia Nadeždy Petrović, Čačak, Srbsko za otvorenosť a pozitívny prístup k návštevníkom; Múzeum Říčany, Česká republika za kreativitu; Múzeum Velenje, Slovinsko
za vedenie a tímovú spoluprácu a Kultúrne centrum Krško, hrad Rajhenburg, Slovinsko
za storytelling

Všetkým siedmym múzeám Ukrajiny, nominovaným na Cenu Živy 2023, udelila porota osobitný titul Kultúrny hrdina slovanského dedičstva. Ocenené boli: Dmytro Yavornitsky Národné historické múzeum, Dnipro; Ivan Franko Národné literárne a memoriálne múzeum, Lviv; Kmytiv Múzeum umenia; Khmelnytskyi Regionálne múzeum umenia; Klymentii Sheptytskyi Múzeum ľudovej architektúry a vidieckeho života, Lviv; M. F. Sumtsov Charkovské historické múzeum a Múzeum výtvarného umenia Odessa. Tieto ukrajinské múzeá sa vyznačujú odhodlaním a snahou chrániť ukrajinské kultúrne dedičstvo, národnú identitu a občanov v čase vojny.

Ocenenie Živa Award
Ocenenie vzniklo v roku 2012 z iniciatívy Andrejy Rihter, riaditeľky Fóra slovanských kultúr, medzinárodnej nadácie, založenej v roku 2004. Pomenované je po slovanskej bohyni Žive
a predstavuje princíp života, krásy, vitality a plodnosti. Najsilnejšie posolstvo Živa Award je
v identifikácii a prezentácii dobrej praxe kultúrneho dedičstva a múzeí v slovanských krajinách. Ide o dôležitú nadnárodnú kultúrnu platformu, ktorá podporuje dialóg, komunikáciu a vytváranie vzájomných vzťahov, výmenu ideí, poznatkov a skúseností
s ohľadom na ochranu múzeí, propagáciu ich zbierok, služieb, angažovanosť k potrebám spoločnosti.

Viac info:
www.snm.sk
www.fsk.si

 

Mediálni partneri SNM