História a budúcnosť fabriky porcelánu v Porsgrunne v SNM – Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre

17. 6. 2022

História a budúcnosť fabriky porcelánu v Porsgrunne v SNM – Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre

Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre pozýva na výstavu História a budúcnosť fabriky porcelánu v Porsgrunne, ktorá bude pre verejnosť prístupná od 17. 6. do septembra 2022 v SNM – Múzeu Ľudovíta Štúra – Múzeu keramickej plastiky v Modre. Výstava je súčasťou spolupráce múzea s partnermi Telematrk múzeom a mestom Modra, v rámci projektu „Deň hliny – Čaro hliny”, podporeného z grantu EHP z Islandu, Lichten -štajnska a Nórska a spolufinancovaného z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Výstavný projekt Telemark múzea porcelánu v nórskom Porsgrunne s názvom História a budúcnosť fabriky porcelánu v Porsgrunne, predstavuje začiatky a rozvoj jedinej fabriky na výrobu porcelánu v južnej časti Nórska. Zameriava sa aj na prezentáciu vývoja dizajnu porcelánových výrobkov od svojich počiatkov až do súčasnosti. Výstava v priestoroch Múzea keramickej plastiky v Modre je ďalším z hlavných výstupov spolupráce partnerov projektu, ktorá sa realizuje okrem iného aj formou výmenných výstav v Modre a v Porsgrunne. 

Poslaním Slovenského národného múzea – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre – Múzea keramickej plastiky je dokumentácia a prezentácia keramickej tradície v regióne. Výsledky výskumu dokumentujú dve samostatné expozície – Galéria Ignáca Bizmayera a Múzeum slovenskej keramickej plastiky. V súčasnosti, kedy je múzeum súčasťou medzinárodného projektu Deň hliny – Čaro hliny (Clay Day – Magic of Clay), ktorého cieľom je spolupráca,  podpora kapacít kultúrnych aktérov a práce s múzejným publikom, sa téma keramickej tradície rozvíja nielen prostredníctvom recipročných výstav v oboch krajinách, ale aj formou vzájomného stretávania sa zástupcov zúčastnených inštitúcií na odborných i neformálnych fórach. „Hlavnou témou tejto zaujímavej spolupráce je hlina, z ktorej sa vyrába modranská keramika i nórsky porcelán. S cieľom výmeny skúseností, spoznávania vzájomných „hlinených" tradícií i nových postupov pri múzejnej prezentácii keramickej tradície nás, múzejníkov, tento projekt nesmierne obohatil,“ povedala Viera Jančovičová, riaditeľka SNM – Múzea Ľudovíta Štúra. 

„Výstave Telemark múzea v Modre predchádzal výstavný projekt SNM – Múzea Ľudovíta Štúra Príbeh modranskej keramiky (The story of Modra Ceramics), otvorený v nórskom Porsgrunne v máji 2022. Výstava kurátorky Agáty Petrakovičovej Šikulovej prezentovala tradičnú modranskú keramiku, ktorú dalo SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v spolupráci so Slovenskou ľudovou majolikou a mestom Modra vyrobiť podľa historických predlôh. 

Múzeum Ľudovíta Štúra je ďalším z úspešných realizátorov projektov, podporených z EHP grantov v rámci múzeí SNM, pričom za všetko hovoria zaujímavé výsledky vzájomnej spolupráce,“  doplnil Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM. 

Okrem výmenných výstav bude pre múzeum prínosom aj vynovený interiér Galérie národného umelca Ignáca Bizmayera s prezentáciou minulosti a súčasnosti figurálnej plastiky. Zo strany mesta Modra vznikne pre historické centrum nový Dizajn manuál s odkazom na prvky keramiky. Projekt vyvrcholí keramickým festivalom Slávnosť hliny – Keramická Modra na jeseň v roku 2022. Modra i jej inštitúcie budú žiť keramikou a nórskym porcelánom. Posledným z výstupov je tvorba keramických prvkov v meste, kedy majstri keramikári dostanú priestor pre pouličné umenie. Po realizácii projektu ostane v meste zachovaná trvalá keramická stopa. 

Kontakt 

tel.: + 421 336 472 944, e-mail: viera.tarkayovanm.sk, www.snm.sk/mls

Mediálni partneri SNM 

Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky Aktuality.sk Informačný magazín Bratislavy