Hrad Červený Kameň - pávy, sokoly a nadšení múzejníci