Imre Madách – In memoriam čestný občan Dolnej Strehovej

11. 1. 2023

Imre Madách – In memoriam čestný občan Dolnej Strehovej

Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku si dalo za cieľdôstojne pripomenúť 200. výročie narodenia Imre Madácha, významného tvorcu maďarskej literatúry. To všetko sa realizuje v duchu hodnoty, miery, zhody, s vedomím spoločnej minulosti a viery v spoločnú budúcnosť, s dôstojnosťou a hlbokou úctou k našim veľkým osobnostiam, v súlade so súčasnou dobou, v rámci celoročnej série podujatí v oblasti umenia, vedy a kultúry, ktorá by mohla byť hodnotou rovnako pre Maďarov aj Slovákov.

Prvou zastávkou tohto cyklu podujatí je Dolná Strehová, kde so súhlasom obecného zastupiteľstva starosta obce vykoná slávnostný akt udelenia čestného občianstva „IN MEMORIAM“ Imre Madáchovi. Na slávnosti, ktorá sa uskutoční dňa 19. januára 2023 o 15.00 hodine v Kaštieli I. Madácha v Dolnej Strehovej bude zároveň vyhlásený a otvorený Pamätný rok Imre Madácha.

Vítame všetkých záujemcov!

Mediálni partneri SNM 

Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky Aktuality.sk