Japonský dizajn v SNM

13. 4. 2017


Tlačová správa, 13. 4. 2017 

Japonský dizajn v SNM

Slovenské národné múzeum v spolupráci s Veľvyslanectvom Japonska v Slovenskej republike otvára 19. apríla 2017 výstavu Súčasný japonský dizajn / 100. Pre verejnosť bude výstava prístupná od 20. apríla do 28. mája 2017 v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave.

Výstava úžitkového japonského dizajnu odráža a približuje bežný život tejto pre nás málo známej kultúry, spoločnosti a jednotlivca. Ukazuje živý obraz ľudí, ktorí predmety používajú a dizajnérov a spoločností, ktoré ich vyrábajú. Projekt Súčasný japonský dizajn / 100 bol verejnosti prvýkrát predstavený v roku 2004 a odvtedy ho mali možnosť vidieť návštevníci mnohých krajín sveta. Slovenské národné múzeum predstavuje najnovšiu revidovanú verziu, ktorá prezentuje 100 najkvalitnejších dizajnérskych počinov zameraných na predmety každodennej potreby. Kolekcia kombinuje skvosty moderného dizajnu posledných rokov s predmetmi pochádzajúcimi z 50-tych až 90-tych rokov minulého storočia, ktoré významne ovplyvnili súčasný japonský dizajn.

Autorom výstavy je Nadácia „The Japan Foundation", špecializovaná verejná inštitúcia založená v roku 1972 na podporu a propagáciu porozumenia medzi krajinami prostredníctvom kultúrnych výmen. Snaží o nadviazanie medzinárodného dialógu na poli umenia a kultúry, podpory výučby japonského jazyka v zahraničí, japonských štúdií a intelektuálnych výmen. Za účelom prehlbovania poznania a povedomia o japonskom umení a kultúre nadácia aktívne spolupracuje s múzeami v zahraničí, ktorým poskytuje širokú ponuku výstav zameraných na tradičné aj na súčasné umenie. Organizuje putovné výstavy zostavené z vlastných zbierkových fondov, ktoré cestujú po celom svete. Obsah a zameranie jednotlivých výstav je rôznorodé, od malieb, fotografií, až po kolekcie japonských bábik, remeselných výrobkov a dizajnu.

Mediálni partneri  SNM