Jozef Miloslav Hurban – prvý predseda SNR

20. 3. 2017


Tlačová správa, 20.3.2017, v Myjave

Jozef Miloslav Hurban – prvý predseda SNR

Termín podujatia: 23. 3. 2017 o 11:00 hod.
Miesto podujatia: SNM-Múzeum SNR, Myjava
Prednášajúca: PhDr. Natália Petranská Rolková, PhD. (Parlamentný inštitút NR SR)

SNM-Múzeum Slovenských národných rád v Myjave v spolupráci s Parlamentným inštitútom NR SR Vás srdečne pozývajú na prednášku

,,Jozef Miloslav Hurban – prvý predseda Slovenskej národnej rady."

Jozef Miloslav Hurban, prvý predseda Slovenskej národnej rady, vedúca osobnosť slovenského povstania v rokoch 1848 – 1849, evanjelický kňaz, spisovateľ, politik, novinár, organizátor kultúrneho života slovenského národného hnutia by sa dňa 19.3. 2017 dožil 200 rokov.

Pri príležitosti osláv tohto výročia organizuje SNM-Múzeum Slovenských národných rád v spolupráci s Parlamentným inštitútom NR SR prednášku na tému ,, Jozef Miloslav Hurban – prvý predseda SNR".

Prenesieme sa do obdobia, v ktorom žil a tvoril J. M. Hurban. Rozprávanie nášho hosťa nám priblíži mladosť, štúdium, formovanie osobnosti ako aj politické dozrievanie tejto významnej postavy národných dejín. Prednáška nám osvetlí aj fakty súvisiace s vystupovaním Hurbana ako jednej z vedúcich osobností počas povstania v rokoch 1848 – 1849 a memorandového obdobia.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Kontakt : 034/245 1102, muzeumsnr@snm.sk
Informácie: Mgr. Dávid Camacho, david.camacho@snm.sk