Koleso, koleso, okolesilo si sa

20. 10. 2022

Koleso, koleso, okolesilo si sa

Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň a Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave pozýva na výstavu „Koleso, koleso, okolesilo si sa“, ktorá bude pre verejnosť sprístupnená od 21. októbra 2022 do 31. marca 2023 vo výstavných priestoroch múzea v barokovej sále kaštieľa na hrade Modrý Kameň. 

Výstavný projekt je realizovaný v rámci projektu financovaného z Grantov EHP v programe Kultúra pod názvom „HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov“. 

„Motív kolesa, kruhu a točenia je v tradičnej kultúre všadeprítomný. Nachádzame ho v ornamentoch, výšivkách, hrnčiarskom kruhu, košikárstve, drotárstve, ale aj v ľudovom tanci či v kolobehu času, ako cyklicky sa opakujúce výročné zvyky“, vysvetľuje kurátorka výstavy Andrea Rolková. Rozmanitosť foriem úžitkových predmetov a zároveň nápaditosť a remeselná disciplína predchádzajúcich generácií tvorcov, predstavuje studnicu inšpirácií a dedičstvo, z ktorého môžeme čerpať. Návrat ku koreňom ponúka mladým dizajnérom a výrobcom nevyčerpateľný zdroj námetov. 

Výstavný projekt prezentuje tradičnú drevenú hračku a jej prienik do súčasného dizajnu. Ukazuje, ako s motívom kolesa pri výrobe hračiek pracovali naši predkovia, ako aj uchopenie témy súčasnými tvorcami a výrobcami. Dizajnéri a výtvarníci stále prinášajú do tejto témy kreatívny potenciál a nekonečné výtvarné možnosti. Koleso je symbolom pokroku, od minulosti k súčasnosti a spolu s drevenou hračkou aj symbolom trvalých hodnôt, bez ohľadu na historické obdobie. Drevená hračka nesie v sebe jednoduchosť, prostotu a vychováva k trvalým hodnotám a úcte. Drevená hračka, popri ktorej majú možnosť vyrastať aj súčasné generácie detí, je nesmrteľná. Veríme, že rovnako ako u našich predkov, pozitívne ovplyvní aj ich kreativitu a tvorbu. 

Viac info

Dáša Ďuríková
SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň
Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň
dasa.durikova@snm.sk; +421 47 2454 100
www.snm.sk/mbkh; www.hradmodrykamen.sk; www.hramokaplus.sk; www.eeagrants.sk 

Partneri 

Granty EHP a Nórska, SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň, HraMoKaPlus, Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave 

Mediáni partneri 

Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky Aktuality.sk