Košer – známy vs. neznámy

6. 10. 2021

Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry (SNM – MZK) v spolupráci s hlavným bratislavským rabínom Baruchom Myersom a podporou Židovskej náboženskej obce Bratislava pripravili výstavu Košer – známy vs. neznámy, ktorá bude slávnostne otvorená 8. októbra 2021 o 16:00 h v priestoroch SNM – MŽK v Zsigrayovej kúrii na Židovskej 17 v Bratislave. Pre návštevníkov je výstava sprístupnená od nedele 10. októbra 2021 s presahom do prvej polovice roku 2022.

Pojem košer/kašrut znamená rituálne bezchybný, čistý (pripravený) podľa židovských predpisov. V širšom význame sa v judaizme ako košer označuje nielen jedlo, ale čokoľvek – predmet, potreba, čo je rituálne spôsobilé, dovolené alebo prikázané podľa zákonov Tóry (chukim). Tieto zákony nevyžadujú iné vysvetlenie ani zdôvodnenie, ide o nutnosť poslúchať Boha a napodobňovať Jeho svätosť. Kašrut je prototypom podstaty celej Tóry – prináša Božiu prítomnosť do každého aspektu materiálneho života.

Výstavný projekt SNM – Múzea židovskej kultúry predstavuje pravidlá ortodoxných židovských komunít v najrozmanitejších sférach každodenného života s dôrazom na stravovanie, dietetické zásady v kuchyni a odievanie. Z prvej oblasti predstaví napríklad živočíchy, ktoré je dovolené konzumovať, metódu rituálnej porážky, ako aj košer úpravy a uchovávanie potravín. Osobitná pozornosť je venovaná nápojom – vínu. Podľa biblického zákona je prísne zakázané zasahovať do určitých fyzických aspektov Božieho poriadku, napríklad krížením zvierat, osievaním poľa viacerými druhmi semien, spoločným zapriahaním vola a osla do pluhu, ale aj zmiešavaním vlny a ľanu pri výrobe odevov a pod. Pravidlám správneho kombinovania materiálov pri odievaní, dekorovaní priestorov rôznymi druhmi textílí sa venuje ďalšia časť výstavy, ktorá prezentuje ich použitie pri všetkých príležitostiach bežného aj sviatočného života.

Kurátorkou výstavy je Mgr. Eva Poláková, PhD., ktorá sa vo svojej výskumnej činnosti dlhodobo venuje témam z rôznych sfér judaizmu, v súčasnom období práve oblasti košeru/kašrutu.

Viac informácií:

Kristína Dublanová; kristina.dublanova@snm.sk; +421 2 204 90 104; +421 918 902 395 
Vedúca kultúrno-propagačného oddelenia SNM – Múzeum židovskej kultúry v Bratislave

Mediálni partneri SNM
Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky aktuality.sk Informačný magazín Bratislavy Pravé slovenské