Milan Rastislav Štefánik – ako ho (ne)poznáme

29. 9. 2020


Slovenské národné múzeum – Múzeum Slovenských národných rád v spolupráci s výtvarníkom Adamom Novotom, herným vývojárom Matejom Novotným a obyvateľmi obce Košariská predstavuje pozoruhodný multimediálny projekt M. R. Štefánik / TIME AFTER TIME. Verejná prezentácia rozpracovanosti tohto diela sa koná dňa 29. septembra 2020 o 15.00 h v Múzeu M. R. Štefánika v Košariskách. Projekt vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.

„Komunitný multimediálny projekt – interaktívna hra, prezentuje informácie o živote a osudoch M. R. Štefánika formou nového atraktívneho spracovania. So Štefánikom sa návštevníci zoznámia cez špecificky vytvorené virtuálne prostredie. Virtuálna prehliadka obce Košariská a múzea M. R. Štefánika je vytvorená kombináciou laserového skenovania a fotogrametrie. Priestory, do ktorých sa návštevník ,premiestni´ pomocou rôznych artefaktov, aby sledoval Štefánikove cestovateľské dobrodružstvá, sú spracované virtuálnou maľbou. Rôznorodosť priestorov, množstvo informácií a možnosti interakcie, napríklad aj s virtuálnymi obyvateľmi Košarísk, sľubujú nezvyčajný a komplexný zážitok," povedala na margo chystanej interaktívnej hry riaditeľa SNM – Múzea Slovenských národných rád Alena Petráková.

Iniciátorom projektu je výtvarník Adam Novota, doktorand Vysokej školy Výtvarných umení v Bratislave, ktorý sa osobnosťou M. R. Štefánika zaoberá už niekoľko rokov. Až doposiaľ zrealizoval množstvo výstavných aktivít, workshopov, performance, diskusií a pod. Autori diela o Štefánikovi sa v diele zaoberajú aj významom a rolou utópie v súčasnom kontexte, čím reagujú na víziu M. R. Štefánika osídliť neobývané ostrovy v Južnom Pacifiku slovenskými rodinami. V rámci prípravy projektu bolo už zrealizovaných niekoľko akcií v spolupráci s obyvateľmi Štefánikovej rodnej obce Košariská, ako napríklad Teneite tangata puhuru alebo Nezvyčajné záujmy mladého generála – performance uskutočnená v spolupráci so ZVONKOHROU Košariská – Priepasné, Rekonštrukcia osady na ostrove – Snenie vs. Realita - workshop: kolektívne plánovanie utopického ostrova obyvateľmi Košarísk alebo M. R. Štefánik Utopian Start-up Fashion Store and Manufacture – virtuálna dielňa Košarišťanov – spoločné navrhovanie odevov.

Hra ponúka možnosť netradičným spôsobom spoznávať osobnosť M. R. Štefánika. Po nasadení headsetu (špeciálnych okuliarov na virtuálnu realitu) sa návštevník ocitne v Štefánikovom rodnom dome, teda vo virtuálnom múzeu M. R. Štefánika, kde sa môže ľubovoľne pohybovať, čítať texty, dotýkať sa aj interaktívnych artefaktov, ktoré prenesú návštevníka na miesta, s ktorými sú prepojené. Napríklad, keď sa účastník hry dotkne Štefánikovho cestovného ďalekohľadu, ocitne sa v observatóriu na vrcholku Mont Blanc a podobne. Každá z miestností virtuálneho múzea ponúka vstup do ďalšej dimenzie Štefánikovho osudu, dokresleného aktivitami obyvateľov Košarísk (plánovanie osady na ostrove Tupai v Južnom Pacifiku,...) iné.

„Súčasný návštevník múzea je náročný, preto je potrebné venovať pozornosť novým technológiám a spôsobom prezentácie, medzi ktoré nepochybne patria zážitkové a interaktívne prvky. Novovznikajúci projekt je pre múzeum dôležitý práve preto, že prezentuje Štefánika novým, invenčným a originálnym spôsobom," dodala Alena Petráková.

Viac info: 
Mgr. Pavol Trúsik 
Tel: 034/245 1103, 
E-mail: muzeumsnr@snm.sk 
web: www.snm.sk/msnr 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. 

 

Partner prezentácie 

 

Mediáni partneri SNM