Múzeum Martina Benku sa opäť otvára verejnosti

27. 6. 2023

Múzeum Martina Benku sa opäť otvára verejnosti

Po štyroch rokoch otvára Slovenské národné múzeum v Martine pre návštevníkov zrekonštruované Múzeum Martina Benku. Vilu, v ktorej prežil jeden z najvýznamnejších slovenských umelcov poslednú dekádu svojho života, bude môcť verejnosť navštíviť od 29. júna 2023.

Interiér múzea s veľmi osobitou atmosférou je podľa poslednej vôle Martine Benku (1888 – 1971) zachovaný v autentickej podobe, čo sme v plnej miere akceptovali aj citlivo zvolenou formou rekonštrukcie. Okrem známych Benkových obrazov približuje aj jeho ďalšie tvorivé činnosti – napríklad dizajn písma a úžitkových predmetov či lásku k hudbe, umelcov vkus, záľuby, ale tiež sny, túžby i nezrealizované plány. Tvorivú činorodosť jeho osobnosti dokresľuje galéria a jeho nábytkom zariadená pracovňa, ateliér i spálňa, ktoré akoby len prednedávnom opustil.

Do expozície pribudli interiérové doplnky – napríklad svietidlá, ktoré podľa fotografií zdobili priestory umelcovej domácnosti počas jeho života. Návštevníci budú môcť nahliadnuť aj do Benkovej spálne, ktorej pôvodnú – modrú farbu sme odhalili len vďaka rekonštrukcii. Fasáda budovy dostala nový náter a návštevníci neprehliadnu škridlovú strechu, ku ktorej sme sa po preštudovaní dobových fotografií a konzultáciách s Krajským pamiatkovým úradom v Žiline vrátili. Kvôli komfortu návštevníkov sme zveľadili aj prístup k múzeu a jeho návštevnícke zázemie.

Múzeum sídli v dome, v ktorom žil a tvoril Martin Benka – významný maliar, ilustrátor a grafik od konca roku 1958 až do júna 1971. Rok po jeho smrti bola v dome, ktorý obýval, pre verejnosť sprístupnená expozícia venovaná životu a dielu tohto všestranného umelca. „Dlhoročné snahy Slovenského národného múzea o celkovú rekonštrukciu budovy a primerané uloženie a ochranu diel Martina Benku sa naplnili podporou prioritného projektu a získaním účelovej finančnej dotácie z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR) vo výške 910 000 €. Rekonštrukcia múzea bola dofinancovaná aj z vlastných zdrojov Slovenského národného múzea vo výške 104 145 €. Celkové náklady v súvislosti s rekonštrukciou múzea dosiahli výšku 1 014 145 €,“ informoval generálny riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) Branislav Panis.

Po viac ako 60 rokoch tak mohol objekt, v ktorom strávil maliar Martin Benka posledné roky života, prejsť rozsiahlou obnovou. „Zlý technický stav budovy bol dlhodobým problémom múzea. V havarijnom stave bolo zastrešenie, kotolňa, ako aj všetky vnútorné rozvody. Zastaraná bola elektronická zabezpečovacia a požiarna signalizácia a nedostatočné bolo aj objemové a technické vybavenie depozitárnych priestorov,“ doplnil riaditeľ SNM v Martine Radovan Sýkora.

Architektonicky zaujímavá funkcionalistická Benkova vila, vymykajúca sa zo zástavby okolitých mestských domov, sa začala pripravovať na rekonštrukciu vo februári 2019. Po uzavretí pre verejnosť sa začalo s demontážou expozície, balením zbierkových predmetov a vnútorného vybavenia, ktoré boli prevezené do náhradných priestorov SNM v Martine. Následne sa aktualizovala projektová dokumentácia obnovy objektu a pripravovali sa všetky podklady potrebné pre vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác, ktorým sa v novembri roku 2019 stala spoločnosť FERRMONT, a. s.

„So stavebnými prácami sme začali na jar roku 2020. Časový harmonogram však nepriaznivo ovplyvnili opatrenia súvisiace s pandemickou situáciou a ozbrojený konflikt na Ukrajine, ktoré spôsobovali zvyšovanie cien, predĺženie termínov dodávky stavebných materiálov aj ich nedostupnosť,“ vysvetlil Sýkora.

V prvej fáze rekonštrukcie prebehla celková stavebná obnova objektu vrátane vybudovania nových depozitárnych priestorov, s dôrazom na všestrannú ochranu a bezpečnosť zbierkových predmetov. Druhá fáza obnovy bola zameraná na vybavenie depozitárnych priestorov a exteriérové úpravy. Počas nej sa realizovali aj nevyhnutné dodatočné práce – najmä výmena poškodenej medenej strešnej krytiny za keramickú pálenú škridlu. Stavebné práce na budove boli ukončené 31. mája 2022, SNM v Martine prebralo stavbu na konci roka. Po kolaudácii budovy na začiatku roka 2023 sa začalo s prevozom zbierkových predmetov a ďalšieho majetku naspäť do múzea a následnou inštaláciou expozície.

Martin Benka ešte počas života odovzdal v roku 1960 formou darovacej zmluvy podstatnú časť svojej tvorby (približne 5 200 výtvarných diel) československému štátu. Celý ostatný majetok – ďalšie umelecké diela, osobné predmety a bohatú knižnicu zanechal štátu formou Testamentu z roku 1969. Finančnú hotovosť vrátane autorských práv v súčasnosti spravuje Komisia pre správu pozostalosti Martina Benku pri Fonde výtvarných umení. Hotovosť a príjmy z autorských práv sú v zmysle majstrovho želania základom Ceny Martina Benku, odovzdávanej každoročne začínajúcim aj už etablovaným výtvarným umelcom a teoretikom umenia. Tieto financie tiež slúžili na nákup výtvarných diel do zbierky múzea i na ich reštaurovanie. V súčasnosti spravuje Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum Martina Benku približne 12 000 výtvarných diel a osobných predmetov umelca.

Otváracie hodiny múzea:
utorok – piatok: 9.00 – 12.00 hod., 13.00 – 17.00 hod. (posledný vstup o 16.00 hod.)
sobota: 10.00 – 12.00 hod., 13.00 – 18.00 hod. (posledný vstup o 17.00 hod.)

Kontakt pre bližšie informácie:

Mgr. Radovan Sýkora
tel.: 0908 902 651
e-mail: radovan.sykora@snm.sk

Mediálni partneri SNM:

loga partnerov