Obnova Krásnej Hôrky výrazne pokročila

10. 3. 2023

Obnova Krásnej Hôrky výrazne pokročila

Obnova národnej kultúrnej pamiatky, hradu Krásna Hôrka sa v minulom roku dostala do svojej najdôležitejšej fázy. Slovenské národné múzeum uzavrelo  v prvej polovici roka 2022 medzinárodnú súťaž na projekt obnovy hradu Krásna Hôrka a revitalizáciu jeho bezprostredného okolia. Vysúťažený zhotoviteľ, spoločnosť MBM-GROUP, a.s., začal s realizáciou projektu po podpise zmluvy a prebratí staveniska v auguste minulého roku.

Prvá časť projektu sa týka obnovy Dolného hradu, časti Stredného hradu a stavby podhradia. Celková hodnota prác je podľa zmluvy 20 636 997 EUR  aj s DPH. „Počas doterajších siedmich mesiacov pokročil zhotoviteľ v prácach tak pokiaľ ide o samotnú obnovu hradu, ako aj novostavby v podhradí. Na viac ako deväťdesiat percent sú ukončené všetky búracie a demontážne práce. Naplno prebiehajú reštaurátorské práce na Strednom hrade, pod dohľadom reštaurátora sa pripravujú káblové rozvody. Pri novostavbách v podhradí sa rozostavalo viacero objektov, pracuje sa už napríklad na budove Infocentra, areálovom rozvode pitnej vody, požiarnej vody či na kanalizácii,“ vyratúva posun v obnove hradu Krásna Hôrka za posledný rok riaditeľka SNM – Múzeum Betliar Tímea Mátéová.

Na území podhradia hradu Krásna Hôrka bol tiež za posledné mesiace zrealizovaný predstihový archeologický výskum. Archeológovia sú ako odborný dohľad prítomní na hrade aj počas realizácie všetkých terénnych a výkopových prác, spolu s geológmi, výskumníkmi a architektmi, stavebnými inžiniermi, statikmi a ostatnými projektantmi čiastkových profesií.

Podľa zmluvy je zhotoviteľ všetky práce v rámci projektu povinný ukončiť do 36 mesiacov od protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. Časti Dolného a Stredného hradu by mal podľa tejto zmluvy odovzdať do užívania do 18 mesiacov. „SNM urobí všetko pre naplnenie našej ambície, aby sme Krásnu Hôrku mohli začať otvárať postupne, ideálne už v priebehu roka 2024. Ale ešte dôležitejšia je iná naša ambícia, a síce aby sme v tejto fáze obnovy hradu dosiahli výsledok, ktorý bude najlepší pre samotnú pamiatku, zachovanie originálnych historických konštrukcií a ochránenie jej autenticity,“ poznamenal generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.

K poslednému dňu 2023 bolo na obnove hradu Krásna Hôrka preinvestovaných zatiaľ 9 324 369 €. Z toho bolo viac ako 6,4 milióna € z poistného plnenia, 180 523 € z verejnej zbierky a 2 737 874 € zo štátneho rozpočtu. Vláda SR schválila celkom na obnovu hradu Krásna Hôrka spolu 34 942 259 €.

Krasna Horka 01 Krasna Horka 02 Krasna Horka 03
Krasna Horka 04 Krasna Horka 05 Krasna Horka 06
Krasna Horka 07 Krasna Horka 08 Krasna Horka 09
Krasna Horka 10 Krasna Horka 11 Krasna Horka 12
Krasna Horka 13 Krasna Horka 14 Krasna Horka 17
Krasna Horka 16 Krasna Horka 17 Krasna Horka 18

Slovenské národné múzeum je vrcholná štátna zbierkotvorná, vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti múzejnej činnosti v Slovenskej republike. SNM plní svoje úlohy prostredníctvom riaditeľstva a 18 špecializovaných múzeí po celom Slovensku, ktoré sú v rámci svojho zamerania dokumentačnými, vedeckovýskumnými a metodickými pracoviskami. Pod správu SNM patria stovky objektov, vrátane národných kultúrnych pamiatok. Súčasťou SNM je aj špecializovaný verejný archív a špeciálna knižnica.  

Viac informácií: www.snm.sk

Mediálni patneri SNM:

logo