Obnova Spišského hradu môže opäť pokračovať

25. 10. 2023

Slovenské národné múzeum (SNM) obdržalo v uplynulých dňoch Uznesenie Krajského súdu v Košiciach, ktorým sa v celom rozsahu zamieta pôvodné nariadenie neodkladného opatrenia Okresného súdu Spišská Nová Ves vo veci povinnosti zdržania sa vypratania žeriavu a betónových pätiek na stavenisku Spišského hradu. SNM tak môže pristúpiť k vyprataniu staveniska, vrátane odstránenia žeriavu po bývalom zhotoviteľovi rekonštrukcie, spoločnosti Bing Stav, s.r.o., ktorý si túto povinnosť dlhé mesiace odmietal plniť. SNM zároveň nič nebráni pripraviť stavenisko na odovzdanie novému zhotoviteľovi obnovy hradu. 

Náklady spojené s vyprataním stavby, vrátane odstránenia žeriava, si bude SNM vymáhať od spoločnosti Bing Stav. „Je to veľmi dobrá správa pre obnovu Spišského hradu. Rozhodnutie súdu vnímame veľmi pozitívne a ceníme si, že nám dal za pravdu a uvoľnil nám ruky. Po vyprataní staveniska bude môcť múzeum pristúpiť k podpisu zmluvy o dielo s novým vysúťaženým zhotoviteľom a po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy príde k prebratiu stavby zo strany zhotoviteľa a k obnoveniu rekonštrukčných prác na Spišskom hrade. Podmienkou je aj splnenie všetkých potrebných náležitosti, včítane kompletného finančného zabezpečenia projektu. Samotná stavba bude prebiehať podľa vecného, časového a finančného harmonogramu,“ poznamenal generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.

Zameranie tejto fázy rekonštrukcie zostáva nezmenené – plánovaná je obnova Západných palácov, vrátane Románskeho paláca a hradná kaplnka sv. Alžbety. „Oproti prvej verejnej súťaži sa v projekte obnovy Spišského hradu výrazne navýšil rozsah súťažených prác, a to o práce, ktoré je nevyhnutné vykonať z dôvodu neodborného technologického postupu predchádzajúceho zhotoviteľa, z dôvodu navýšenia rozsahu reštaurátorských prác, reflektujúc aj vývoj cien na stavebnom trhu,“ dodal Branislav Panis.

Rekonštrukcia Spišského hradu je financovaná čiastočne zo štátneho rozpočtu a počíta sa aj s finančnými prostriedkami z Programu Slovensko. Hrad bude prístupný verejnosti aj počas pokračujúcej obnovy, uzatvárané budú vždy iba jeho bezprostredne obnovované časti.

Napriek uzavretiu časti Spišského hradu, návštevnosť neklesla ani v roku 2023, ale naopak, oproti minulému roku vzrástla. Od jeho otvorenia na jar tohto roku Hrad navštívilo okolo 150 tisíc návštevníkov. 

Slovenské národné múzeum (SNM) obdržalo v uplynulých dňoch Uznesenie Krajského súdu v Košiciach, ktorým sa v celom rozsahu zamieta pôvodné nariadenie neodkladného opatrenia Okresného súdu Spišská Nová Ves vo veci povinnosti zdržania sa vypratania žeriavu a betónových pätiek na stavenisku Spišského hradu. SNM tak môže pristúpiť k vyprataniu staveniska, vrátane odstránenia žeriavu po bývalom zhotoviteľovi rekonštrukcie, spoločnosti Bing Stav, s.r.o., ktorý si túto povinnosť dlhé mesiace odmietal plniť. SNM zároveň nič nebráni pripraviť stavenisko na odovzdanie novému zhotoviteľovi obnovy hradu.

 

Náklady spojené s vyprataním stavby, vrátane odstránenia žeriava, si bude SNM vymáhať
od spoločnosti Bing Stav. „Je to veľmi dobrá správa pre obnovu Spišského hradu. Rozhodnutie súdu vnímame veľmi pozitívne a ceníme si, že nám dal za pravdu a uvoľnil nám ruky. Po vyprataní staveniska bude môcť múzeum pristúpiť k podpisu zmluvy o dielo s novým vysúťaženým zhotoviteľom a po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy príde k prebratiu stavby zo strany zhotoviteľa a k obnoveniu rekonštrukčných prác na Spišskom hrade. Podmienkou je aj splnenie všetkých potrebných náležitosti, včítane kompletného finančného zabezpečenia projektu. Samotná stavba bude prebiehať podľa vecného, časového a finančného harmonogramu,“ poznamenal generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.

 

Zameranie tejto fázy rekonštrukcie zostáva nezmenené – plánovaná je obnova Západných palácov, vrátane Románskeho paláca a hradná kaplnka sv. Alžbety. „Oproti prvej verejnej súťaži sa v projekte obnovy Spišského hradu výrazne navýšil rozsah súťažených prác, a to o práce, ktoré je nevyhnutné vykonať z dôvodu neodborného technologického postupu predchádzajúceho zhotoviteľa, z dôvodu navýšenia rozsahu reštaurátorských prác, reflektujúc aj vývoj cien na stavebnom trhu“ dodal Branislav Panis.

 

Rekonštrukcia Spišského hradu je financovaná čiastočne zo štátneho rozpočtu a počíta
sa aj s finančnými prostriedkami z Programu Slovensko. Hrad bude prístupný verejnosti


 

aj počas pokračujúcej obnovy, uzatvárané budú vždy iba jeho bezprostredne obnovované časti.

Napriek uzavretiu časti Spišského hradu, návštevnosť neklesla ani v roku 2023, ale naopak, oproti minulému roku vzrástla. Od jeho otvorenia na jar tohto roku Hrad navštívilo okolo 150 tisíc návštevníkov.