Oslava jubilujúceho majstra Bizmayera

11. 4. 2017


Tlačová správa, 11. apríl 2017, Modra 

Oslava jubilujúceho majstra Bizmayera 

Majster Ignác Bizmayer oslávi 95. narodeniny. V Modre bude pri príležitosti tohto významného životného jubilea 28. apríla 2017 usporiadaný slávnostný večer. 

Národný umelec, keramický majster tvoriaci svetoznáme plastiky – Ignác Bizmayer sa tento rok dožíva krásneho jubilea. Pri tejto príležitosti SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra usporiada v priestoroch Kultúrneho domu Ľudovíta Štúra v Modre slávnostný večer. Súčasťou programu bude hra na fujaru v podaní Romana Kuchtu, blahoželania majstrovi Ignácovi Bizmayerovi, hudobno-literárne pásmo v podaní umelcov: Gréty Švercelovej, Kataríny Mrázovej a Dušana Jarjabka s klavírnym sprievodom Dušana Stankovského. Vystúpia i členovia miestneho občianskeho združenia Kraľovan s folklórnym programom. Slávnostným večerom bude prítomných hostí sprevádzať moderátorka večera – Katarína Mrázová. Napokon bude pre všetkých hostí pripravená slávnostná recepcia.

V rámci sprievodného programu múzeum sprístupní Galériu národného umelca Ignáca Bizmayera v čase 9.00 – 16.00 hod. Zároveň bude tiež slávnostne otvorená výstava Spomienky Ignáca Bizmayera na detstvo a mladosť vo fotografiách, s uvedením rovnomennej publikácie. 

Termín konania slávnostného večera: 28. apríl 2017 o 17.00 hod.
Miesto konania: Kultúrny dom Ľudovíta Štúra v Modre. 

Mediálni partneri SNM:

  

SNM je vrcholná štátna inštitúcia v oblasti múzejnej činnosti na Slovensku. Spravuje 18 špecializovaných múzeí,  stovky objektov, vrátane národných kultúrnych pamiatok: Bojnický zámok, kaštieľ v Betliari, hrad Červený Kameň, hrad Krásna Hôrka, Spišský hrad. Pod SNM patrí aj sieť múzeí venovaných kultúre národnostných menšín, memoriálne múzeá, verejný archív a vedecká knižnica.