Otvorenie nových expozícií v Múzeu Andreja Kmeťa - Príroda Turca a Kmetianum

29. 3. 2017


Tlačová správa, 28. marec 2017, Martin

Otvorenie nových expozícií v Múzeu Andreja Kmeťa
Príroda Turca a Kmetianum

Spoznajte krásu, rôznorodosť a unikáty turčianskej prírody – jej obyvateľov z rastlinnej i živočíšnej ríše, aj prostredie a podmienky, ktoré ich ovplyvňujú. Na jednom mieste sa môžete „prejsť" po viac ako 1000 nadmorských metroch, do ktorých stúpa reliéf Turca. Po dvoch rokoch od začiatku príprav otvára Slovenské národné múzeum v Martine-Múzeum Andreja Kmeťa dokorán svoje brány s novými expozíciami, ktoré boli realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v celkovej výške 500 000 €. Prvých návštevníkov múzeum privíta 3. apríla 2017 o 11,30 hod. na slávnostnom otvorení expozícií za účasti ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča.

Expozícia „Príroda Turca" je delená na dva celky. Prvá časť, venovaná neživej prírode, prezentuje jednotlivé obdobia geologického vývoja regiónu Turiec a priľahlých pohorí formou rekonštrukcie prostredia a výskytu geologického obdobia v Turci vrátane ukážok hornín, minerálov a skamenelín, typických pre jednotlivé geologické obdobia.

Časť expozície venovaná živej prírode je prezentovaná z ekologického hľadiska v podobe jednotlivých biotopových formácií. Vyčlenené sú podľa výškovej vegetačnej stupňovitosti, geologického podložia, spôsobu a intenzity vplyvu ľudskej činnosti a vodného režimu. Rastlinné a živočíšne druhy sú inštalované do diorám, ktoré predstavujú prostredia jednotlivých biotopov. Druhovú skladbu dopĺňajú vitríny s exponátmi stavovcov, bezstavovcov, húb a herbárové položky rastlín. Autori expozície zvolili jedinečný prístup k výtvarnému riešeniu, zodpovedajúci najnovším svetovým trendom. Unikátne exponáty zo zbierok múzea zasadili do pôsobivých rekonštrukcií príslušných prostredí, vytvárajúcich obsahovo aj výtvarne príťažlivé celky, doplnené množstvom interaktívnych prvkov.

Expozícia „Kmetianum" približuje dejiny Muzeálnej slovenskej spoločnosti, vďaka ktorej vzniklo Slovenské národné múzeum, a to predovšetkým prostredníctvom toho najcennejšieho a múzeu najvlastnejšieho – zbierkového predmetu. Reprezentatívny výber zo všetkých vedných odborov, ktorý predstavuje klenotnicu zbierkového fondu, rozpráva viac ako stodvadsaťročnú históriu Slovenského národného múzea, ale aj príbehy osobností, ktoré ho formovali.
Expozície sú situované na prízemí objektu, ktorý v rokoch 2012 – 2013 prešiel celkovou rekonštrukciou a modernizáciou v rámci Regionálneho operačného programu, prioritnej osi 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu, opatrenie 3.1.a – posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencia do pamäťových a fondových inštitúcií.

Prvá budova Slovenského národného múzea, bola postavená v Martine z iniciatívy Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Základný kameň bol slávnostne položený 8. augusta 1906 za prítomnosti prvého predsedu MSS Andreja Kmeťa. Stavba bola realizovaná firmou Hlavaj – Palkovič – Uličný podľa návrhu architekta Milana Michala Harminca. Finančne ju kryla Muzeálna slovenská spoločnosť, pričom takmer polovicu nákladov získala národnou zbierkou. Po ukončení stavby (1907) tu boli v roku 1908 na ploche 780 m2 verejnosti sprístupnené prvé celonárodné historické, archeologické, numizmatické, paleontologické, mineralogické, botanické a zoologické expozície, vrátane rozsiahlej obrazárne a knižnice.

Otváracie hodiny

utorok – piatok: 9.00 – 12.00 hod. 12.30 – 17.00 hod.
sobota – nedeľa: 10.00 – 12.00 hod. 13.00 – 18.00 hod.

Pozvánka
(PDF, 1,3 MB)

Bližšie informácie

Mgr. Andrej Bendík, PhD.
tel.: 043/ 24 55 111
andrej.bendik@snm.sk