Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia

20. 12. 2021

Slovenské národné múzeum (SNM) otvára dňa 29. novembra 2021 o 17.00 h novú výstavu Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia. Ďalšia z profilových výstav múzeí SNM, prezentovaná v sídelnej budove múzea v Bratislave, bude z dôvodu opatrení proti pandémii COVID -19 slávnostne otvorená online, priamo v deň 241. výročia úmrtia Márie Terézie na YT SNM. Pre návštevníkov bude sprístupnená po znovuotvorení múzea vo výstavných priestoroch na Vajanského nábreží 2 v Bratislave až do 15. januára 2023.

Výstavný projekt v spolupráci so SNM – Múzeom Červený Kameň nie je všeobecnou profilovou prezentáciou zbierok múzea. Ide o tematicky špecifickú výstavu, ktorá predstavuje príslušníkov šľachtickej rodiny Pállfy, hradu Červený Kameň a panstva, a to všetko v kontexte politiky Habsbuského dvora, v čase osvietenského absolutizmu. Sídlo SNM – Múzea Červený Kameň, hrad Červený Kameň, bolo od konca 16. storočia až do roku 1945 rodovým sídlom šľachtického rodu Pálffyovcov. Zbierkový fond, ktorý tu následne vznikol, tvorí široké spektrum zbierkových predmetov z oblasti histórie, umeleckého remesla a výtvarného umenia rôznorodej proveniencie a datovania. Zvolená téma ukazuje prostredníctvom zbierkových predmetov konkrétny výsek z dejín hradu i rodu, s ktorým je toto šľachtické sídlo späté. Zachované predmety sú však len zlomkami z bohatej histórie významnej vetvy aristokratickej rodiny červenokamenských Pálffyovcov. Kvôli umocneniu reprezentatívneho charakteru výstavy, je téma zasadená do širšieho historického kontextu a ilustruje previazanosť Pálffyovcov s panovníckym dvorom v období vládnutia Márie Terézie.

Výstava pozostáva z viacerých tém, ktoré približujú konkrétnych členov rodu Pálffy, hrad Červený Kameň a panstvo v tomto období. V 18. storočí, ktoré znamenalo novú éru v dejinách Habsburskej monarchie, boli Pálffyovci aktívnou súčasťou politického diania. Dominanty výstavy – portréty príslušníkov vládnucej dynastie a ich súčasníkov z rodu Pálffy, dobre ilustrujú spoločenský status rodu v tomto období ale aj výsledky snahy o naklonenie uhorskej šľachty na stranu panovníckeho dvora. Po dvoch bratoch, palatínoch Mikulášovi (1657 – 1731) a Jánovi (1663 – 1751), je ústrednou postavou výstavy Mikulášov vnuk Rudolf Pálffy (1719 – 1768), ktorý pokračoval v tradícii previazania rodu s viedenským dvorom. Jeho život bol však výrazne spätý s panstvom a hradom Červený Kameň. Okrem úprav samotného objektu to dobre dokladá viacero artefaktov z jeho rozsiahlej zbierky starožitností a kuriozít, ale i fragmenty knižnice či stolovacích súprav.

Na výstave sú prezentované maľby a grafiky popredných dobových portrétnych majstrov a ich dielní (Johann Gottfried Auerbach, Rosalba Carriera, Johann Gottfried Haid, Martin van Meytens, Jakub Schmutzer), viaceré doposiaľ nevystavované predmety z kabinetu starožitností Rudolfa Pálffyho, ukážky fajansy z holíčskej cisársko-kráľovskej  manufaktúry, unikátna veľkorozmerná mapa časti Malých Karpát v blízkosti Červeného Kameňa, mortuárium Márie Terézie z pozostalosti viedenského arcibiskupa Krištofa Migazziho, zakázaný spis „slovenského Sokrata" Adama Františka Kollára o vzťahu panovníckej moci k cirkvi a k šľachte z knižnice Rudolfa Pálffyho a mnohé ďalšie predmety zo zbierok SNM – Múzea Červený Kameň.

Výstavný projekt, pod vedením komisárky Gabriely Podušelovej, námestníčky generálneho riaditeľa SNM, pripravený autormi Ivanou Janáčkovou, riaditeľkou SNM – Múzea Červený Kameň a Jozefom Tihányim, kurátorom zbierok múzea, bude Slovenské národné múzeum postupne predstavovať vo virtuálnom priestore – na webe a sociálnych sieťach SNM, prostredníctvom videopríbehov o jednotlivých zbierkach a zbierkových predmetoch, až do znovuotvorenia múzea. Na výtvarno-architektonickom riešení výstavy a grafickom dizajne sa podieľala spoločnosť VEVERKA s.r.o. – v zložení Dušan Veverka, Peter Masár, Barbora Krejčová, Dominika Szabová a Jozef Liška.

Mediálni partneri SNM
Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky portál aktuality.sk Informačný magazín Bratislavy #praveslovenske