Pamätná medaila SNM pre PhDr. Máriu Novotnú

1. 9. 2023

Pamätná medaila SNM pre PhDr. Máriu Novotnú

Generálny riaditeľ SNM Branislav Panis odovzdal pamätnú medailu Slovenského národného múzea Márii Novotnej, riaditeľke SNM – Spišského múzea v Levoči pri príležitosti ukončenia jej pôsobenia v múzeu. Odchádzajúcej riaditeľke poďakoval za dlhoročnú odbornú prácu v oblasti vedenie múzea, vedy a výskumu, a jeho prezentáciu doma i v zahraničí. 

Mária Novotná, odbornou verejnosťou akceptovaná odborníčka v oblasti umenovedy a muzeológie, strávila v SNM – Spišskom múzeu v Levoči viac ako 40 rokov svojej profesijnej kariéry. V rokoch 1981 – 1996 pracovala ako kurátorka umeleckohistorickej zbierky a od roku 1999 až do 31. augusta 2023 stála v čele múzea ako riaditeľka. Venovala sa metodike reštaurovania a výskumu diel umenia v stredoveku, pričom spolupracovala s viacerými reštaurátormi a reštaurátorským ateliérom v Levoči. Zameriavala sa na výskum stredovekého umenia. V posledných rokoch prevažne na dielo Majstra Pavla z Levoče. Je členkou mnohých odborných komisií pri SNM i v múzeách a galériách, predovšetkým na Spiši. "V osobe Márie Novotnej malo Slovenské národné múzeum niekoľko desaťročí nielen kvalitnú manažérku, ale aj medzinárodne uznávanú odborníčku na poklady spišskej gotiky, výskumom a prezentáciou ktorých obohatila dejiny slovenského  výtvarného umenia v európskom kontexte", uviedol Branislav Panis.

Mária Novotná je autorkou mnohých výstav, publikácií, odborných článkov a štúdií. V roku 2016 spolupracovala na realizácii výstavy Tesori gotici dalla Slovacchia. L'arte del tardo medioevo in Slovacchia v prezidentskom paláci Qurinale v Ríme. V roku 2017 pripravila výstavu Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha na Bratislavskom hrade. Výročnou cenou revue Pamiatky a múzeá bol ocenený jej výstavný projekt Terra Scepusiensis – Tenrra Christiana. Je spoluautorkou viacerých monografií, založila ročenku múzea Acta Musaei Scepusiensis, kde je aj dlhoročnou editorkou. V roku 2020 spolupracovala na luxusnom vydaní Biblie s fotografiami diela Majstra Pavla z Levoče a podieľala sa aj na príprave titulu Metropolitné katedrály (2022).

Počas pôsobenia Márie Novotnej na poste riaditeľky SNM – Spišského múzea sa začalo s rekonštrukciou Spišského hradu a pre verejnosť bol sprístupnený aj Kláštor minoritov v Levoči, ako ďalšia z expozícií múzea.

Odchádzajúcu riaditeľku vo vedení múzea od 1. septembra 2023 až do výberového konania vystrieda jej dlhoročná zástupkyňa Dáša Uharčeková Pavúková. 

Mediálni patneri SNM

novotna kytica