Pohľad do minulosti aj budúcnosti Výber z reštaurátorskej činnosti SNM – Múzea kultúry karpatských Nemcov

1. 6. 2021


SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov (SNM – MKKN) pozýva na novootvorenú výstavu Pohľad do minulosti aj budúcnosti, ktorá mapuje proces konzervovania a reštaurovania zbierkových predmetov v múzeu a zároveň aj niekoľkoročný prínos a vízie budúcnosti dvoch generácií odborníkov v tejto oblasti. Výstava je pre návštevníkov otvorená v SNM – MKKN na Žižkovej ulici 14 v Bratislave, od mája do septembra 2021.

Výstava prostredníctvom zbierkových predmetov múzea a dokumentačného materiálu nepredstavuje ucelenú problematiku reštaurátorskej a konzervačnej činnosti. Pootvára dvere do jej „13-tej komnaty odboru a nastoľuje viaceré otázky o čom táto činnosť v súčasnosti je a o čom by mala byť, ak si spoločnosť uvedomí jej význam pre zachovanie kultúrneho dedičstva krajiny. Výstava je zároveň poďakovaním za dlhoročnú prácu reštaurátora Aleša Šilberského, ktorý svoje viac ako 40-ročné skúsenosti v odbore zúročil pri práci v SNM – MKKN.

Projekt poskytuje dva pohľady z jedného pracoviska – ohliadnutie sa do minulosti a pozastavenie sa nad prácou reštaurátora Aleša Šilberského, s využitím jeho skúseností a majstrovstva pre súčasnosť. Jeho prínos je zároveň vkladom do novo nastupujúcej mladej generácie v tomto odbore, symbolizovanej prácou Juraja Rapoša – ako nazretie do budúcna.

„V našom odbore všeobecne platia rovnaké vlastnosti a schopnosti, ktoré majú profesionáli aj z iných odborov. Je to predovšetkým potrebná znalosť technológií, zodpovednosť a obozretnosť pri vykonávaní jednotlivých úkonov, lebo prípadné poškodenie predmetu je nezvratný proces. Poslaním reštaurátora a konzervátora je odstránenie degradácie zbierkového predmetu, jeho ochrana konzervačnými prostriedkami a v prípade možnosti aj prinavrátene do života tak, aby bol schopný vypovedať o histórii súčasníkom aj budúcim generáciám", povedal kurátor výstavy a reštaurátor múzea SNM – MKKN Aleš Šilberský.

„Neradi sa lúčime s naším kolegom Alešom Šilberským, preto nás teší, že aspoň takýmto spôsobom mu môžeme poďakovať za jeho dlhoročný prínos pre SNM – Múzea kultúry karpatských Nemcov", dodal Rastislav Filo, poverený vedením SNM – Múzea kultúry karpatských Nemcov.

Viac info:
Rastislav Filo, rastislav.filo@snm.sk; +421 2 204 91 226,
poverený vedením SNM – Múzea kultúry karpatských Nemcov
www.snm.sk/mkkn


Mediálni partneri SNM
Rozhlas a televízia Slovenska Tlačová agentúra Slovenskej republiky aktuality.sk Informačný magazín Bratislavy  Pravé slovenské